Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wizyta studyjna „Współpraca Instytucji na rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – dobre praktyki”

Wizyta studyjna „Współpraca Instytucji na rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – dobre praktyki”

Uczestnicy wizyty studyjnej do Wrocławia 5-8 wrzesień 2017

W dniach 5-8 września 2017 r. przedstawiciele pomorskich Jednostek Samorządu Terytorialnego
i Podmiotów Ekonomii Społecznej
uczestniczyli w 4-dniowej wizycie studyjnej „Współpraca Instytucji na rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – dobre praktyki” w Centrach Integracji Społecznej we Wrocławiu, Bystrzycy Kłodzkiej i Kamieńcu Ząbkowickim oraz Spółdzielniach Socjalnych we Wrocławiu i Bielawie.

Pierwszego dnia wizyty Pani Ewa Żmuda, z-ca dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji, przedstawiła przedmiot działalności statutowej, przybliżyła efekty działań reintegracji społecznej i zawodowej oraz zapoznała z programami realizowanym przez WCI m.in. „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”
i „Opiekun Dzienny”, jak również z kampanią społeczną „Wrocław na językach świata”.

Uczestnicy, odwiedzili także Wrocławską Spółdzielnię Socjalną, realizującą zlecenia z zakresu prac remontowo-budowlanych, porządkowych oraz pielęgnacji terenów zielonych, z których zyski są inwestowane w zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto, Pan Dariusz Dobrowolski, kierownik schroniska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu-Tarnogaju, przedstawił inicjatywę „Cinema Albert”, której celem jest zaangażowanie podopiecznych do pracy przy tworzeniem filmów.

W kolejnym dniu delegaci mieli okazję spotkać się z Panem Jarosławem Pileckim, prezesem wielokrotnie nagradzanej za swoją działalność, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Arte” w Bielawie. WSS stanowi przykład dobrych praktyk współpracy przedsiębiorstwa społecznego zarówno z sektorem publicznym,
jak i prywatnym. Następnie uczestnicy mogli się przyjrzeć funkcjonowaniu i metodom reintegracji społecznej oraz zawodowej praktykowanym w Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej kierowanym przez Panią Czesławę Żebrowską.

Ostatnie spotkanie odbyło się w Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie kierownik,
Pan Robert Błasik, przybliżył delegatom misję oraz specyfikę działalności CIS. Wymiana doświadczeń stała się w dalszej części wizyty studyjnej, punktem wyjścia do dyskusji na temat konsolidacji działań instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych.