Urząd
Wielkie święto pomorskiego wolontariatu. Nagrodzono 8 instytucji i 53 osoby

Wielkie święto pomorskiego wolontariatu. Nagrodzono 8 instytucji i 53 osoby

Wolontariusze podczas pomorskiej gali wolontariatu, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w 2019 r. Fot. archiwum Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku
05.12.2020
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
05.12.2020

Wolontariusze pomagają chorym w pomorskich szpitalach i wpływają na jakość opieki. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zostali wyróżnieni pracownicy 7 tzw. marszałkowskich podmiotów leczniczych oraz przedstawiciele 8 organizacji. Wśród nich są m.in.: pielęgniarki, ratownicy medyczni, psychologowie, pedagodzy czy dietetycy, a nawet strażacy i żołnierze.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest 5 grudnia. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 r. Szacuje się, że prawie 10 proc. Polaków jest lub bywa wolontariuszami. To osoby w różnym wieku, zarówno młodzież, jak i emeryci. Wolontariuszami są ludzie otwarci i empatyczni. Do czasu pandemii udzielali bezpłatnej i bezinteresownej pomocy. pacjentom m.in. na oddziałach onkologicznych, neurologicznych, rehabilitacyjnych i pediatrycznych. Organizowali też różne zajęcia i akcje charytatywne, a w ciężkich dla pacjenta chwilach wnosili ciepło, serdeczność i uśmiech.

Kogo nagrodzono?

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, w tym roku, nie odbyła się tradycyjna gala wolontariatu. Jednak najbardziej zasłużeni wolontariusze i placówki zostali wyróżnieni. Nagrodzeni otrzymali podziękowania i upominki.

W liście skierowanym do wolontariuszy, przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i członkinię Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszkę Kapałę-Sokalską, czytamy: „Realne wsparcie, które od Was otrzymała służba zdrowia, pacjenci i inni potrzebujący w czasie pandemii koronawirusa, dało ogromną siłę i nadzieję nam wszystkim. Możecie Państwo być dumni  i czuć ogromną satysfakcję z działań podjętych na rzecz dobra wspólnego. Jesteśmy przekonani, że Pomorze bez Waszej pomocy nie byłoby tym samym miejscem”.

Samorząd województwa pomorskiego docenił 53 wolontariuszy i 8 instytucji, które niosą pomoc najbardziej potrzebującym. Wśród nagrodzonych znalazło się 20 pracowników Copernicusa, 10 ze Szpitali Pomorskich, 5 ze Szpitala Dziecięcego Polanki im. M. Płażyńskiego, 1 ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, 2 z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku, 4 ze Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim oraz 11 z Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Wyróżnienia otrzymały także instytucje: Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gryf, Grupa Widzialna Ręka Wejherowo – Reda – Rumia, Dieta od Brokuła, Grupa Bastion Reda, Firma Sky Group, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku, Region Pomorski Fundacji dr Clown oraz dowódca 73. Batalionu Lekkiej Piechoty – w imieniu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wicemarszałek i wolontariusze z dyplomami

Wolontariusze Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku z członkinią Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszką Kapałą-Sokalską. Fot. mat. prasowe.

Wolontariat w czasie pandemii

Rok 2020 był szczególnie trudny dla pomorskich wolontariuszy. W 8 tzw. marszałkowskich podmiotach leczniczych zarejestrowanych było 288 wolontariuszy. Z uwagi na, wynikający z epidemii koronawirusa, zakaz odwiedzin w placówkach medycznych, wolontariusze nie mogli wykonywać swoich dotychczasowych zadań. Jednak nie zostawili podopiecznych i pracowników ochrony zdrowia bez pomocy. Włączali się w wiele akcji, m.in.: szyli maski, składali przyłbice, przygotowywali i dostarczali posiłki, pomagali rozładowywać sprzęt medyczny, zbierali pieniądze i kupowali za nie np.: środki dezynfekcyjne, rękawiczki i odzież ochronną. Byli też i tacy, którzy np. organizowali przed szpitalnymi oddziałami dziecięcymi występy klownów czy pokazy taneczne. Jeszcze inni uczyli, jak prawidłowo komponować posiłki, udzielali wsparcia psychologicznego czy też dostarczali medykom i pacjentom przebywającym w kwarantannie jedzenie i leki. Niektórzy pomagali bezpośrednio w podmiotach medycznych w czasie epidemii m.in.: kierowali ruchem, mierzyli temperaturę czy uczyli pacjentów dezynfekcji rąk. Każdy pomagał tak, jak umiał.

Pomorski wolontariat szpitalny

Wolontariat szpitalny to program, który działa od 2015 r. Jego celem było propagowanie oraz rozwój idei wolontariatu w województwie pomorskim. Chodziło o pozyskanie i utrzymanie jak największej liczby wolontariuszy, a także wsparcie opieki nad chorymi. Miał charakter otwarty, do którego przystępowały podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest województwo pomorskie. Wolontariusze, wspomagający pracę personelu w codziennej opiece nad chorymi w pomorskich szpitalach, wpływają nie tylko na jakość opieki, ale także poprawę wizerunku placówki w oczach chorych i ich bliskich oraz otoczenia zewnętrznego. W 2015 r. w podmiotach leczniczych zarejestrowano 63 wolontariuszy. W 2016 r. było to już 272 osób, pod na koniec 2017 r. – 832, a w 2019 r. w 10 tzw. szpitalach marszałkowskich pomagało już prawie 1010 wolontariuszy, w tym 267 stałych, 537 akcyjnych oraz 58 pracowników. To o 1500 proc. więcej. Program miał trzy różne formy i dzieli osoby pomagające na wolontariuszy stałych, czyli takich którzy systematycznie z grafikiem świadczą w podmiotach leczniczych usługi wolontarystyczne (234 wolontariuszy stałych). Byli też wolontariusze akcyjni, którzy wspomagają szpitale przy organizacji różnego rodzaju eventów tj. festyny rodzinne, mikołajki, święta patronów szpitali itd. (528 wolontariuszy akcyjnych). Kolejną formą był wolontariat pracowniczy, gdzie pracownicy szpitala z ogromnym zaangażowaniem wspierają projekty realizowane przez podmiot leczniczy (67 wolontariuszy).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.