Edukacja i sport
Więcej morskich tematów w szkołach? Ruszył nabór do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Więcej morskich tematów w szkołach? Ruszył nabór do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Fot. www.edukacjamorska.pomorskie.eu
07.09.2020
Natalia  Kłopotek-Główczewska
Natalia
Kłopotek-Główczewska
AUTOR
Natalia  Kłopotek-Główczewska
Natalia
Kłopotek-Główczewska
07.09.2020

Włączenie elementów edukacji morskiej do programów nauczania, upowszechnianie działań morsko-żeglarskich, promowanie lokalnych inicjatyw. To tylko niektóre z korzyści, jakie niesie za sobą przystąpienie do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej (PPEM).

Program jest adresowany do wszystkich szkół i placówek oświatowych z województwa pomorskiego.

 

Pomorski Program Edukacji Morskiej

Rozpoczął się nabór zgłoszeń szkół i placówek województwa pomorskiego do udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej w roku szkolnym 2020/2021. Zadaniem Programu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukację morską, promowanie lokalnych działań w tym zakresie i upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez placówki oraz inne instytucje zaangażowane w edukację morsko-żeglarską, w oparciu o własne środki finansowe i posiadane zasoby.

Program skierowany jest zarówno do dzieci z  przedszkola, jaki i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 października 2020 r.

uczniowie uczący się nawigacji

Przystąp do programu

Warunkiem udziału placówki w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej jest wysłanie
(do 31.10.2020 r.) elektronicznego zgłoszenia przez stronę internetową. Następnie skan formularza z podpisem dyrektora trzeba wysłać na adres mailowy edukacjamorska@odn.slupsk.pl.

Przystąpienie do programu obliguje szkołę do powołania szkolnego animatora edukacji morskiej i utworzenia w placówce Koła Edukacji Morskiej. Ponadto, szkoła musi przygotować program edukacji morskiej na dany rok szkolny, który będzie dopasowany do możliwości i specyfikacji pracy placówki.

nauka żeglowania w ramach programu

Szkoła realizując PPEM włącza elementy edukacji morskiej do programu nauczania poszczególnych przedmiotów (np. do historii, biologii czy języka polskiego) korzystając z sieci współpracy i samokształcenia powstałej w ramach programu. W ramach PPEM mogą się też odbywać specjalne szkolenia dla rad pedagogicznych na temat wprowadzania edukacji morskiej na zajęciach różnych przedmiotów. Oprócz tego, szkoły, które przystąpią do programu mogą skorzystać z innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli związanych z edukacja morską oraz z dostępu do bazy informacji na temat edukacji morskiej.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin i szczegółowe informacje są dostępne na stronach edukacjamorska.pomorskie.eu i edukacjamorska.odn.slupsk.pl.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.