Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/4a28b2df-fd74-4e62-867f-1cd6390dfe84-1.jpg W ciągu roku pomogła ponad 700 przedsiębiorcom. Tak działa Pożyczka Płynnościowa

W ciągu roku pomogła ponad 700 przedsiębiorcom. Tak działa Pożyczka Płynnościowa

Fot. pixabay.com
04.05.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
04.05.2021

Pomorski Fundusz Pożyczkowy udzielił mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, poszkodowanym w wyniku pandemii Covid-19, prawie 64 mln złotych wsparcia. Pożyczki Płynnościowe pomogły utrzymać płynność finansową przedsiębiorców oraz miejsca pracy dla mieszkańców regionu.

Podpisanych zostało 767 umów pożyczkowych.

Wsparcie dla firm

Pandemia koronawirusa wywiera bardzo negatywny wpływ na gospodarkę. Firmy, aby się utrzymać muszą redukować koszty działalności. W wielu przypadkach może to doprowadzić do zwalniania pracowników i likwidacji firmy.

– Dlatego dzięki staraniom samorządu województwa pomorskiego, podjętym jeszcze w marcu ubiegłego roku, uruchomiony został nowy mechanizm wsparcia finansowego, czyli Pożyczka Płynnościowa – mówi Aneta Grzębska Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. –  Dzięki niemu pomorscy przedsiębiorcy mogli otrzymać wsparcie na cele obrotowe i bieżącą działalność oraz na dostosowanie prowadzenia biznesu w warunkach pandemii– dodaje Grzębska.

Ile środków przekazano mikro, małym i średnim firmom?

Prawie 64 mln zł

Na początku maja 2020 r. ruszył nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową ze środków Województwa Pomorskiego, zaś w połowie czerwca udostępniona została pożyczka ze środków unijnych. Od tego czasu złożonych zostało 957 wniosków.

– W ciągu roku zawarliśmy 767 umów, na łączną kwotę 63,97 mln zł. Jak wynika z deklaracji pożyczkobiorców dzięki wsparciu udało się utrzymać ponad 3,4 tys. miejsc pracy – wylicza Grzębska. Kto korzystał ze wsparcia?

Zdecydowana część pożyczkobiorców to mikroprzedsiębiorstwa, które skorzystały z oferty Funduszu po raz pierwszy. Ponad jedną czwartą wszystkich umów zawarto z firmami z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Ale w statystykach widać również, że z pożyczki licznie korzystały firmy zajmujące się handlem, budowlane, przemysłu przetwórczego i transportowe. Średnia wartość udzielonej pożyczki to 83,4 tys. zł.

– Warto dodać, że ponad 70% środków trafiło do firm spoza aglomeracji Trójmiasta i Słupska – dodaje Grzębska.

Kilka słów o pożyczce

W ramach łącznej puli środków 30 mln zł pochodziło z projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego, kolejne 34 mln zł ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalna kwota, jaką można było pożyczyć, to 150 tys. zł. Nie był wymagany wkład własny. Przy zastosowaniu pomocy de minimis oprocentowanie wynosiło 0 proc., z okresem spłaty do 60 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach Fundusz mógł również udzielić do 12 miesięcy karencji lub wakacji kredytowych w spłacie Pożyczki Płynnościowej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.