Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Uzdolnieni uczniowie z Pomorza mają swoje święto. Gala laureatów konkursów regionalnych w Filharmonii Bałtyckiej

Uzdolnieni uczniowie z Pomorza mają swoje święto. Gala laureatów konkursów regionalnych w Filharmonii Bałtyckiej

Zdolni z Pomorza, gala. Fot. Ryszard Hurka

Dwadzieścia sześć projektów, wiele dodatkowych atrakcyjnych form wsparcia, opieka mentorska, konkurs projektów, ale przede wszystkim 1246 utalentowanych uczniów pomorskich szkół objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Czas na podsumowanie nowej edycji projektu Zdolni z Pomorza, skierowanego do wybitnie uzdolnionych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uroczysta gala laureatów konkursów regionalnych z udziałem wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego odbędzie się 21 czerwca 2017 r. w godz. 10-15 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Gala laureatów konkursów regionalnych

Otwierając spotkanie wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski wspomniał o ogromnej roli prawdziwej edukacji, którą zauważa samorząd województwa pomorskiego.

– Dziś podsumowujemy rok szkolny 2016/17.  W naszym projekcie strategicznym Zdolni z Pomorza z  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przeznaczyliśmy 140 milionówn euro na edukację, w tym tylko na ten projekt promujący najzdolniejszą młodzież z przedmiotów technicznych, matematyki, fizyki i nauk przyrodniczych wydaliśmy 27 milionów złotych. W tej edycji uczestniczy dokładnie 1246 uczniów i 125 nauczycieli z całego województwa. Poznajemy tych najzdolniejszych i ich osiągnięcia i bardzo cieszymy się z ich sukcesów – mówił Wiesław Byczkowski, marszałek województwa pomorskiego. 

Podczas uroczystego spotkania przeprowadzono krótkie wywiady z laureatami. Dominowały emocje, rozmowy o nauce, sukcesach, perspektywach. Wszystkim licznie przybyłym laureatom, gratulujemy! 

 

 

O projekcie Zdolni z Pomorza

To unikatowy w skali kraju pomysł objęcia kompleksową opieką szczególnie utalentowanych uczniów, który został wypracowany w innowacyjnym projekcie realizowanym w latach 2010-2014 przez samorząd województwa pomorskiego. Obecnie – ponownie korzystając z dostępnych środków unijnych – samorząd, wspólnie z pomorskimi powiatami i największymi uczelniami, realizuje 26 projektów. W ich ramach wszechstronne wsparcie mogą uzyskać zarówno uczniowie uzdolnieni z matematyki, fizyki i informatyki, jak i ci, którzy posiadają talenty w zakresie nauk przyrodniczych czy kompetencji społecznych, obejmujących takie przedmioty, jak: język polski, historia i filozofia.

 

Uczestnicy projektu

W kończącym się roku szkolnym w programie uczestniczyło 1246 uczniów. Uczestnicy projektu odnosili sukcesy w olimpiadach i konkursach. Wszyscy uczniowie objęci wsparciem otrzymali nie tylko szansę rozwoju swoich uzdolnień, ale także okazję do nawiązania kontaktu z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Trwa rekrutacja do projektu „Zdolni z Pomorza” na kolejny rok szkolny. Nabór uczniów został poszerzony o nowe obszary: biologię, chemię i kompetencje społeczne.

Więcej informacji: Zdolni z Pomorza

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.