Urząd
Uroczyste obchody 20-lecia partnerstwa województwa pomorskiego i Środkowej Frankonii

Uroczyste obchody 20-lecia partnerstwa województwa pomorskiego i Środkowej Frankonii

Członkowie oficjalnej delegacji ze Środkowej Frankonii podczas zwiedzania Gdańska. Fot. Monika Morawska (UMWP)
20.09.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
20.09.2021

Od ponad 20 lat trwa intensywna współpraca pomiędzy samorządem województwa pomorskiego a władzami niemieckiego okręgu Środkowa Frankonia. Dotyczy ona m.in. wymiany kulturalnej, gospodarki i turystyki. Uroczystość podsumowująca dotychczasowe działania odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Wśród gości zagranicznych, obok 20-osobowej oficjalnej delegacji Środkowej Frankonii, znaleźli się byli burmistrzowie i wójtowie z tamtego regionu. Pojawili się także samorządowcy z Pomorza, a także osoby i instytucje zaangażowane we współpracę pomorsko-frankońską.

Podziękowania i plany na przyszłość

Podczas uroczystości zorganizowanych 15 września 2021 r. ponad 30 osób zostało odznaczonych medalami marszałka województwa pomorskiego „De nihilo nihil fit” za zasługi w rozwoju partnerstwa pomiędzy województwem pomorskim a Środkową Frankonią. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali m.in. byli marszałkowie województwa pomorskiego Jan Zarębski i Jan Kozłowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cisoń i Grzegorz Grzelak, a ze strony niemieckiej przewodniczący okręgu Środkowa Frankonia Armin Kroder oraz konsul generalna Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper.

Spotkanie stanowiło nie tylko podsumowanie wszystkich dotychczasowych działań. Rozmowy dotyczyły też przyszłości. Gminy z terenu Środkowej Frankonii są bowiem zainteresowane nawiązywaniem kolejnych partnerstw z gminami z Pomorza. Przykładowo, władze miasta Ansbach, będącego stolicą regionu, liczą na realizację wspólnych projektów z władzami Malborka, m.in. organizację wystawy na temat zamku krzyżackiego czy występy grup rycerskich podczas tamtejszego festiwalu Rokoko. W planach są również wzajemne prezentacje regionalne w tramach targów turystycznych oraz wizyty studyjne dotyczące agroturyzmu.

Uczestnicy spotkania podsumowującego 20 lat partnerstwa województwa pomorskiego i Środkowej Frankonii w sali im. Lecha Bądkowskiego. Fot. ze zbiorów UMWP

Jakie były początki współpracy?

Początki współpracy między naszym regionem (wówczas województwem gdańskim) a okręgiem Środkowej Frankonii sięgają 1991 r. Szczególne znaczenie w latach 90. miała współpraca młodzieży i jej coroczne spotkania.

– Tematyka tamtych spotkań obejmowała takie zagadnienia, jak pokojowy rozwój Europy, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionów, nawiązywanie współpracy, przyjaźni. Uczestniczyłem w tych działaniach jako przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego, widząc w tym wielki cel: wzajemne poznanie i zbliżenie społeczeństw naszych regionów – wspomina Grzegorz Grzelak.

W związku ze zmianą podziału administracyjnego Polski w 1999 r. i pojawieniem się nowego podmiotu – samorządowego województwa pomorskiego – szefowie regionów potwierdzili wolę dalszej współpracy. Ówczesny marszałek województwa pomorskiego Jan Zarębski oraz Gerd Lohwasser, który był wtedy przewodniczącym okręgu Środkowej Frankonii, podpisali porozumienie 5 kwietnia 2000 r. Dzień ten rozpoczął czas intensywnych kontaktów samorządowców, wymiany kulturalnej, młodzieżowej i wielu wspólnych projektów.

Satysfakcja ze wspólnych dokonań

Porozumienie o współpracy obejmuje jedenaście obszarów. Są to: wymiana kulturalna, naukowa, edukacja, kształcenie zawodowe, ochrona środowiska, wymiana młodzieży, wymiana sportowa, gospodarka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i turystyka. Jednym z kluczowych obszarów jest kultura. Organizowane są m.in. wspólne wydarzenia artystyczne, a w muzeach i skansenach obydwu regionów odbywają się wystawy i występy zespołów folklorystycznych. Bliskie są kontakty regionalnych izb gospodarczych, które uczestniczą w międzynarodowych targach. Warto też pamiętać o projektach społecznych związanych z opieką nad seniorami.

– Myślę, że możemy mieć sporą satysfakcję z tego co udało nam się wspólnie dokonać. Współpraca naszych dwóch regionów, to wspaniały przykład kreatywności i otwartości mieszkańców. Wzajemne działania nie tylko przybliżają dwa narody, ale i pomagają budować europejską wspólnotę, z której jesteśmy dumni i która jest nie tylko wspólnotą interesu, ale wspólnotą wartości – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.