Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/03/P1200355.jpg Unijne dotacje na instalacje OZE. Celem jest redukcja emisji oraz bezpieczeństwo energetyczne

Unijne dotacje na instalacje OZE. Celem jest redukcja emisji oraz bezpieczeństwo energetyczne

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wręczają pamiątkowy czek z informacją o wysokości unijnego dofinansowania. Fot. Jacek Sowa
02.03.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
02.03.2023

Ponad 1 mln zł trafi do pomorskich przedsiębiorców na realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali 2 marca 2023 r. dwie kolejne umowy na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych w Rudnie, Tczewie, Warblewie i Kobylnicy.

Dofinansowanie dla tych projektów zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

– Na Pomorzu stawiamy na odnawialne źródła energii i konsekwentnie wspieramy przedsiębiorców, dla których istotna jest poprawa stanu środowiska naturalnego – mówi marszałek Mieczysław Struk.

Gdzie powstaną nowe instalacje?

Projekt spółkę Dartomeks obejmuje budowę dwóch systemów instalacji fotowoltaicznych o mocy 38,36 kW i 39,76 kW odpowiednio w Rudnie i Tczewie w połączeniu z dwoma zestawami do magazynowania energii. Instalacje te służyć będą do wytworzenia energii elektrycznej na bieżące potrzeby i optymalizacji jej zużycia poprzez magazynowanie nadwyżek w akumulatorach, a także zapewnienia zasilania awaryjnego przestrzeni biurowej firmy. Efektem tych działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 66 ton równoważnika CO2.

Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2023 r. Jego całkowita wartość wynosi ponad 544 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 245 tys. zł.

Fot. Jacek Sowa

Z kolei projekt firmy Enbit realizowany jest w partnerstwie wraz Przedsiębiorstwem Wyrobów Metalowych Naprawa Urządzeń Elektrycznych oraz spółką Steelcon. Zakłada wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 224,64 kW w Warblewie i Kobylnicy. Instalacje te zapewnią energię wykorzystywaną na potrzeby własne przedsiębiorców. Efektem tych działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 168 ton równoważnika CO2.

Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2023 r. Jego całkowita wartość wynosi prawie 1,25 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 821 tys. zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.