Urząd
TVP przeprasza Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Sąd zakazuje emisji krzywdzącego materiału

TVP przeprasza Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Sąd zakazuje emisji krzywdzącego materiału

Fot. mat. UMWP
21.04.2021
Redakcja

Redakcja
AUTOR
Redakcja

Redakcja
21.04.2021

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, telewizja publiczna musiała zamieścić przeprosiny w programie TVP 3 Gdańsk i na stronie internetowej. Chodzi o reportaż „ Nietykalni” o byłym wicedyrektorze Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, koledze Jacka Kurskiego. Sąd nakazał też usunięcie reportażu ze strony internetowej i zakazał emisji na antenie.

Sąd uznał, że przedstawione przez telewizję publiczną treści w sposób nieprawdziwy i krzywdzący przedstawiają działania władz Samorządu Województwa Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, naruszając tym samym ich dobre imię.

Nierzetelny reportaż

Materiał przygotowany przez Łukasza Sitka o rzekomych nieprawidłowościach w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego został wyemitowany w marcu 2017 roku. Dotyczył byłego, wieloletniego wicedyrektora tej placówki. Bohater reportażu, prywatnie kolega Jacka Kurskiego, prezesa TVP, został skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd II instancji za przyjęcie łapówki. Autor „Nietykalnych” sugerował, że w PORD i urzędzie marszałkowskim istnieje układ, który wrobił niewinnego człowieka. W reportażu nie znalazły się jednak żadne dowody popierające te zarzuty. Nie pojawiła się też informacja o prawomocnym wyroku w sprawie byłego wicedyrektora. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, któremu podlega PORD, wytoczył telewizji publicznej proces o ochronę dóbr osobistych.

Sprawa sądowa

W październiku 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że reportaż Łukasza Sitka jest sprzeczny z zasadami rzetelności i sumienności dziennikarskiej. A przedstawione jednostronnie treści w sposób nieprawdziwy i krzywdzący przedstawiają działania władz Samorządu Województwa Pomorskiego. Sąd nakazał TVP zamieszczenie pod reportażem oświadczenia w tej sprawie. Zobowiązał też telewizję publiczną do wpłaty 10 tysięcy złotych na Dom im. Janusza Korczaka w Gdańsku. TVP odwołała się od wyroku. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, 22 marca 2021 roku zastosował surowsze rozstrzygnięcie i zobowiązał TVP do zaniechania naruszeń dóbr osobistych Województwa Pomorskiego, poprzez usunięcie ze strony internetowej reportażu „Nietykalni” oraz zakazał jego ponownej emisji na antenie oraz stronach internetowych. Sąd zobowiązał telewizję do zamieszczenia przeprosin w ciągu 30 dni od wydania wyroku.

W oświadczeniu czytamy m.in: w reportażu „Nietykalni” autorstwa Łukasza Sitka (..) zawarto nieprawdziwe i niesprawdzone informacje dotyczące rzekomej zmowy władz Samorządu Województwa Pomorskiego, pracowników UMWP i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, skierowanej przeciwko byłemu z-cy dyrektora PORD. (…) Działania twórców reportażu były sprzeczne z zasadami rzetelności i sumienności dziennikarskiej. (…)Naruszyły tym samym dobre imię wyżej wymienionych.

Treść oświadczenia została opublikowana na antenie TVP 3 Gdańsk oraz na stronie internetowej.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.