Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Trzy firmy walczą o stworzenie roweru metropolitalnego. Czy wszystkie rowery będą elektryczne?

Trzy firmy walczą o stworzenie roweru metropolitalnego. Czy wszystkie rowery będą elektryczne?

Otwarcie ofert przetargu MEVO

Oferty na zorganizowanie na Pomorzu Systemu Roweru Metropolitalnego złożyło trzech wykonawców. To konsorcjum z Irlandii, polsko-czeska spółka i warszawska firma NB. Ceny wahają się od ponad 32 do 76 mln zł. Aż dwie oferty zapewniają 100-procentowy udział rowerów elektrycznych.

 

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, które odpowiedzialne jest za realizację projektu, w ciągu miesiąca wybierze wykonawcę. Jeżeli żaden z oferentów nie złoży odwołania, umowa zostanie podpisana do 10 dni od dnia wyboru oferty.

 

Z czego będą wybierać?

Irlandzkie konsorcjum, składające się z trzech firm (Full Speed, Telfourth, BleeperBike), zaproponowało cenę 32 mln 562 zł. Flota miałaby liczyć 5000 rowerów, z czego 500 stanowiłby rowery wspomagane elektrycznie (10 proc.). Z kolei konsorcjum złożone z warszawskich (Egis Bike Polska, BikeU) i czeskich firm (Homeport) wyceniło realizację projektu na 76 mln 675 zł. Oferuje 3900 rowerów, ale każdy z nich miałby być rowerem elektrycznym. Trzecia firma, NB Tricity z Warszawy (100 proc. udziałów w firmie ma NextBike, który obsługuje rowery miejskie m.in. w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Poznaniu), za wprowadzanie na Pomorze roweru metropolitalnego chce dostać 40 mln 272 zł. W tym wypadku flota miałaby składać się z 4080 sztuk wyłącznie elektrycznych rowerów.

– Komisja przetargowa przystępuje właśnie do oceny ofert – mówi Krzysztof Perycz-Szczepański, kierownik projektu z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. – Oferty muszą zostać dokładnie sprawdzone pod względem formalnym, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, co do ostatecznego wyniku przetargu – tłumaczy. Komisja wyłoni wykonawcę na podstawie trzech kryteriów: ceny (60 proc. oceny), udział rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie (35 proc.) oraz dostarczenia dodatkowych rowerów powyżej liczby minimalnej (5 proc.).

 

Czego możemy się spodziewać?

Wykonawca ma dostarczyć minimum 3866 rowerów, w tym co najmniej 10 proc. z napędem elektrycznym. Zbuduje od podstaw system rowerów publicznych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i teleinformatycznym. Będzie on oparty o rowery 4. generacji wyposażone w moduły GPS, GSM i elektrozamek. System teleinformatyczny będzie posiadał moduł geolokalizacji, wypożyczeń i rezerwacji.

 

 

Zaletą systemu będzie jego prostota oraz przystępny cenowo taryfikator. W systemie abonamentowym opłata miesięczna nie będzie mogła przekroczyć kwoty 10 zł. W cenie użytkownik otrzyma każdego dnia aż 90 minut na przejazdy. Po przekroczeniu limitu czasowego rowerzysta będzie ponosił opłatę w wysokości 5 gr za minutę. Koszt abonamentu rocznego to nie więcej niż 100 zł, przy zastosowaniu tych samych zasad czasowych, jak w opłacie miesięcznej. Jeśli użytkownik nie będzie chciał skorzystać z opcji abonamentowej, koszt jednej minuty wynosił będzie nie więcej niż 10 gr. Rower będzie można wypożyczyć i zostawić na jednej z 660 stacji postoju, a dodatkową opłatą – poza stacją. Wypożyczenie roweru nie zajmie użytkownikowi więcej niż 10 s.

Rower publiczny będzie funkcjonował w 14 gminach: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim i Rumi. Pierwsze rowery (30 proc. floty) pojawią się już jesienią tego roku. Całość sytemu roweru publicznego MEVO uruchomiona zostanie do 1 marca 2019 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17 218 259 zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.