Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020

Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020

Program ma także wspierać i uzupełniać inicjatywy w zakresie zdrowia podejmowane przez państwa członkowskie. Program realizowany jest w oparciu o roczne programy pracy wyznaczające działania w obszarach priorytetowych.

Więcej informacji  na stronie http://ec.europa.eu/health/programme/policy_pl

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea) opublikowała dwa zaproszenia do składania wniosków w ramach trzeciego programu działań Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia (2014–2020): dotacje na projekty oraz dotacje na działalność.

Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej Agencji Wykonawczej
ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea) pod adresem:  http://ec.europa.eu/chafea/news/news493.html.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.