Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/03/IMG_6147.jpg przedtsawiciele pomorskich rolników

Trudna sytuacja pomorskich rolników. Marszałek Struk powołał Pomorską Radę Rolniczą

Spotkanie z przedstawicielami pomorskich rolników. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Marszałek województwa pomorskiego spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych z regionu by omówić najważniejsze problemy tej branży. W odpowiedzi na nie podjęto decyzje o powołaniu specjalnej rady. Będzie to stały panel do kontaktów z organizacjami rolniczymi.

Spotkanie odbyło się w piątek 26 lutego 2021 r. Uczestniczyli w nim marszałkowie Mieczysław Struk i Józef Sarnowski oraz m.in. członkowie zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej, regionalnych związków hodowców i Związku Gmin Pomorskich.

Problemy pomorskich rolników

W województwie pomorskim działa ponad 60 tys. gospodarstw rolnych.

– Problemy, które nasilają się z każdym miesiącem dotyczą przede wszystkim opłacalności produkcji rolnej, niskich cen skupu żywca wieprzowego, drobiowego, których produkcją zajmuje się wiele gospodarstwach w naszym województwie – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Niepokoi również rezygnacja wielu rolników z hodowli trzody chlewnej, zwłaszcza tej rodzimej, która charakteryzowała wiele powiatów, np. starogardzki – wyliczał Struk.

Jak podkreślał Rafał Mładanowicz, delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych, w tej chwili największym  problemem są racje popytowo-podażowe, czyli brak kontroli nad tym co jest produkowane a tym, co jest importowane.

— Trzeba też wspomnieć o bezpieczeństwie żywnościowym, czyli o lukach w kontroli jakości żywności, tej która jest dostępna na rynku i która jest importowana. Mówimy też o wspólnej polityce rolnej na najbliższe lata, a to jest ważny powód do dyskusji dla wielu gospodarstw towarowych – dodał Mładanowicz.

przy stole w kształcie litery u siedzą przedstawiciele pomorskich rolników. u szczytu stołu siedzi marszałek

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Samorząd województwa pomorskiego realizuje szereg zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich mających na celu promocję rolnictwa i żywności produkowanej w naszym regionie. Są to m.in. prowadzenie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego –Pomorskie, organizacja sympozjów rolniczych czy finansowanie udziału producentów żywności na największych krajowych targach rolno-spożywczych, czy współorganizacja wystaw zwierząt.

– Współfinansujemy Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe, tak ważne w dzisiejszych czasach postępujących zmian klimatycznych. Staramy się wspierać rolników również w trudnych sytuacjach, jak na przykład walka z ASF – mówi Krzysztof Pałkowski zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP.

Pomorska Rada Rolnicza

W odpowiedzi na problemy pomorskiego rolnictwa marszałek Struk zadecydowała o utworzeniu Pomorskiej Rady Rolniczej przy samorządzie województwa. Zadaniem PRR będzie dyskusja na temat aktualnego stanu rolnictwa i gospodarki żywnościowej województwa pomorskiego.

– Będzie to m.in. przygotowanie stanowisk, rezolucji, które będą kierowane do administracji rządowej, samorządowej, ale także do instytucji zajmujących się sprawami rolników. Chcielibyśmy, żeby na tym forum przedstawiciele wszystkich środowisk rolniczych mogli się wypowiadać i tworzyć odpowiednie postulaty – mówił Mieczysław Struk.

To bardzo ważna i  potrzebna inicjatywa.

– To jest krok przełomowy – mówił podczas spotkania Wiesław Burzyński, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej. – Jest ogromna potrzeba spotkań i dyskusji, bo rolnictwo pomorskie czeka wiele nowych wyzwań dotyczących np. Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027. Takie wsparcie ze strony samorządu województwa jest dla nas bardzo cenne – podkreślał Burzyński.

przedstawiciele pomorskich rolników stoją pozują do zdjęcia z marsząłkiem strukiem. na twarzach mają maseczki

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Do składu Pomorskiej Rady Rolniczej zostaną zaproszeni m.in. przedstawiciele Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej, delegat Pomorskiej Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz po jednym przedstawicielu Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego, Pomorskiego Związku Hodowców Koni, Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mięsnego, Pomorskiego Związku Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt, Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz, Okręgowego Związku Hodowców Zarodowej Trzody chlewnej w Gdańsku, Związku Gmin Pomorskich.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.