Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211027_103716-e1635340568168.jpg To pieniądze na realizację lokalnych projektów. LGD z dodatkowym dofinansowaniem

To pieniądze na realizację lokalnych projektów. LGD z dodatkowym dofinansowaniem

Fot. Marcin Szumny
27.10.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
27.10.2021

Ponad 10 mln euro otrzymają Lokalne Grupy Działania z całego województwa pomorskiego. Dzięki temu realizowane będą między innymi projekty związane z podejmowaniem działalności gospodarczej. Do tej pory LGD w naszym regionie miały do dyspozycji ponad 40 mln euro unijnego wsparcia.

Umowy zwiększające dofinansowanie podpisali 27 października 2021 r. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele 15 Lokalnych Grup Działania.

Ponad 10 mln euro

Aneksy o łącznej wartości ponad 10 mln euro przekazujące dodatkowe środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma 15 Lokalnych Grup Działania. Będą to LGD: Chata Kociewia, Kaszubska Droga, Trzy Krajobrazy, Wstęga Kociewia, Partnerstwo Dorzecze Słupi, LGD Ziemi Człuchowskiej, Powiślańska LGD, Słowińska Grupa Rybacka, Bursztynowy Pasaż, Kraina Dolnego Powiśla, Sandry Brdy, Stolem, Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Turystyczne Kaszuby oraz Żuławska LGD.

– Obejmują one swoim zasięgiem 103 pomorskie gminy wiejskie, wiejsko-miejskie i miasta do 20 tys. mieszkańców – mówi Justyna Durzyńska, dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP.

Poszczególne grupy otrzymają od 365 tys. euro do nawet 1,3 mln euro. Konkretne kwoty zależą od liczby mieszkańców na terenie działania danej LGD.

Na co przeznaczone zostaną środki?

Co najmniej połowa z ogólnej puli środków przeznaczona będzie na projekty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

– W tych projektach chodzi o wsparcie dla osób fizycznych chcących działać na własny rachunek, mających pomysł i szukających środków finansowych na jego realizację – informuje dyrektor Durzyńska.

O przeznaczeniu drugiej połowy środków zadecydują strategie działania poszczególnych grup. Wsparcie będzie można zatem przeznaczyć np. na zachowanie lokalnego dziedzictwa, rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej.

– Ale mogą być to też projekty rozwijające wiedzę mieszkańców np. w zakresie ekologii – dodaje.

Realizowane będą także miękkie projekty związane z aktywizacją lokalnych społeczności.

Czym są LGD?

To nic innego jak lokalne partnerstwa.

– Mają one status stowarzyszeń, które skupiają przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego. Mogą do nich również należeć indywidualni mieszkańcy – wyjaśnia przedstawicielka UMWP.

Podstawą działania grupy jest Lokalna Strategia Rozwoju, w której zawarte są kierunki rozwojowe obszaru danej LGD.

– W województwie pomorskim działa 15 takich LGD. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy – podkreśla.

Wsparcie dla grup jest udzielane z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.