W porządku obrad sesji m.in.:

  • wystąpienie ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanny Wróblewskiej,
  • wystąpienie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego.

Cały program sesji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.