Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
To najlepszy wynik w całym kraju! Pomorskie nadal liderem wykorzystania środków unijnych

To najlepszy wynik w całym kraju! Pomorskie nadal liderem wykorzystania środków unijnych

Nowoczesny pociąg Impuls zakupiony ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020

We wszystkich gminach na Pomorzu widoczne są pozytywne efekty realizacji projektów z funduszy europejskich. Pod tym względem nasze województwo nieprzerwanie pozostaje liderem w skali kraju. Zakontraktowanych mamy prawie 90 proc. środków z programu regionalnego.

 

Z funduszy europejskich korzystają wszyscy mieszkańcy województwa pomorskiego. Realizowane są setki projektów dotyczących m.in. rozwoju transportu publicznego, budowy dróg oraz linii kolejowych, rewitalizacji miast, modernizacji energetycznej budynków, a także wsparcia przedsiębiorców. Osoby bezrobotne mogą wziąć udział w projektach aktywizujących oraz otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, natomiast dzieci i młodzież mogą korzystać z profesjonalnie wyposażonych szkół i uczelni wyższych.

 

Unijne miliardy dla Pomorza

Do końca kwietnia 2020 r. podpisanych zostało 1 769 umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna ich wartość to 10,8 mld zł przy wsparciu unijnym wynoszącym około 7,2 mld zł. To oznacza, że mamy zakontraktowanych prawie 90 proc. środków.

– Udało nam się szybko podpisać umowy z wnioskodawcami i jeśli chodzi o zobowiązania, to jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju. Jesteśmy też w czołówce województw, którym Bruksela zatwierdziła najwięcej środków – mówi Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Komisja Europejska zatwierdziła już bowiem 3,8 mld zł, co stanowi 46,4 proc. Pod tym względem jesteśmy więc jednym z liderów w rozliczaniu unijnych pieniędzy. Natomiast beneficjentom wypłacono już 3,7 mld zł, czyli 45,1 proc. budżetu całego programu dla regionu.

 

Raport z realizacji RPO

Mat. prasowy DPR UMWP

 

Jak zaznacza dyrektor Szymański: – Zmierzamy już ku końcowi naszego programu. Niektóre projekty już się zakończyły, inne są na finiszu, a część będzie realizowana jeszcze do końca 2023 r., bo to ostateczny termin na rozliczenie unijnych inwestycji z obecnego budżetu.

 

Aktualny raport z realizacji RPO WP 2014-2020 dostępny jest TUTAJ.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.