Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/c69490e7-42d9-4eff-a347-65f068e57156.jpg To już koniec gimnazjów. Po 20 latach ostatni rocznik kończy ten etap edukacji

To już koniec gimnazjów. Po 20 latach ostatni rocznik kończy ten etap edukacji

Najlepsi gimnazjaliści z nauczycielami, prof. E. Wittbrodtem i marszałkiem M. Strukiem

O tym, jakie efekty kształcenia miały gimnazja dyskutowano na Politechnice Gdańskiej. W sobotę, 15 czerwca 2019 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyła się konferencja podsumowująca ten etap kształcenia. Wydarzenie było połączone z uroczystym wręczeniem nagród w XV edycji Konkursu na najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego.

 

Konferencję zorganizował samorząd województwa pomorskiego we współpracy z Okręgiem Pomorskim Związku Nauczycielstwa Polskiego. W jej trakcie podsumowano 20 lat funkcjonowania gimnazjów.

 

Debata o reformie edukacji

W czasie debaty na Politechnice Gdańskiej, która dotyczyła reformy oświaty, swoimi opiniami podzielili się m. in.: naukowcy, nauczyciele i byli ministrowie edukacji. Wśród zaproszonych gości byli poprzedni ministrowie edukacji: Katarzyna Hall i prof. Edmund Wittbrodt, a także pracujący przed laty w Ministerstwie Edukacji Franciszek Potulski i Wojciech Książek. Odtworzono też nagrania z udziałem byłego premiera, prof. Jerzego Buzka i byłego ministra edukacji prof. Mirosława Handke, za czasów którego powstały gimnazja. Natomiast o efektach reformy gimnazjalnej w świetle międzynarodowych badań edukacyjnych mówił prof. Michał Federowicz.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk mówił: „mimo tego, że gimnazja zostały zlikwidowane, należy wspólnie i po partnersku rozwiązywać najistotniejsze problemy edukacji”. – Przed województwem stoi poważne wyzwanie wspierania samorządów i uczelni wyższych tak, by pomorska edukacja sprawnie się rozwijała – podkreślił marszałek Struk. Natomiast według Adama Krawca, dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzedu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, obecnie po likwidacji gimnazjów, najpoważniejszym problem jest podwójny rocznik i związana z nim rekrutacja do szkół średnich. –  Już wcześniej dyrektorzy szkół i samorządowcy, przewidując taką sytuację, zmniejszali nabór do poszczególnych klas, aby stworzyć właśnie przestrzeń dla podwójnego rocznika – tłumaczył Krawiec.

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Marcin Fuchs omówił natomiast dotychczasowe efekty realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji.

 

XV edycja konkursu

Konkursu na najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego był organizowany przez Okręg Pomorski Związku Nauczycielstwa Polskiego. To piętnasta, a zarazem ostania jego edycja. Wzięło w nim udział ponad 1,5 tys. najlepszych absolwentów gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek. – To, że wyniki były coraz lepsze i było coraz więcej dobrych gimnazjów oznaczało, że system gimnazjalny się sprawdzał – mówiła prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP Elżbieta Markowska. – Dzięki nauczycielom, rodzicom i wsparciu samorządów udało się poprawiać edukację. Coraz więcej mamy absolwentów, którzy mają znakomite wyniki nauczania – dodała Markowska.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.