Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
To będzie najważniejszy remont w powojennej historii Bazyliki Mariackiej. Co zostanie zrobione?

To będzie najważniejszy remont w powojennej historii Bazyliki Mariackiej. Co zostanie zrobione?

Bazylika Mariacka w Gdańsku, widok z wieży Ratusza Głównego Miasta

Rozpoczyna się długo wyczekiwany remont zabytkowej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Kościół jest wizytówką nie tylko miasta, ale i całego regionu. Niestety obecny stan techniczny świątyni wymaga pilnej interwencji. Będą to pierwsze tak duże prace od czasów powojennej odbudowy kościoła.

 

W pierwszej kolejności konserwacja i renowacja obejmie dachy, elewację i okna świątyni. Przewiduje się wzmocnienie konstrukcji dachowej i całkowitą wymianę jej poszycia. Odnowione zostaną zwieńczenia ścian szczytowych, kamienne portale, okna witrażowe oraz kościelne wieżyczki. Prace budowlane prowadzone będą przez firmy z Łodzi i Malborka. Podpisane z nimi umowy przewidują realizację tego etapu prac w ciągu 18 miesięcy.

Na tym nie kończą się plany parafii. W kolejnych latach ma się rozpocząć m.in. renowacja pomieszczeń dawnej kotłowni i jej adaptacja na salę multimedialną. Powstanie w ten sposób nowoczesne centrum edukacyjno-wystawiennicze. Ponadto projekt zakłada wyposażenie świątyni w systemy bezpieczeństwa, oznakowanie poszczególnych kaplic oraz konserwację słynnego zegara astronomicznego.

Remont wsparty jest pieniędzmi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość projektu to prawie 20 mln zł, z czego aż 12 mln przewiduje dofinansowanie unijne.

 

Wsparcie „Pokoleń dla Bazyliki”

Jedną z form finansowego wsparcia renowacji świątyni jest też akcja „Pokolenia dla Bazyliki”. – Każdy, kto wpłaci datek, otrzymuje gwiazdę, którą umieszczamy na sklepieniu świątyni – mówi ks. prałat Ireneusz Bradtke, proboszcz Bazyliki Mariackiej. – Liczymy, że wspólna troska o Bazylikę, tak jak było to przez wieki, tak i dziś, spotka się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony wszystkich, którzy chcą, by Bazylika piękniała.

 

Bazylika Mariacka (kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) – historyczna fara Głównego Miasta w Gdańsku, w 1965 r. podniesiona do godności bazyliki mniejszej, od 1986 r. konkatedra diecezji gdańskiej, od 1992 r. archidiecezji. Zwana jest często „koroną Gdańska”, bo jej charakterystyczna sylwetka, którą tworzą potężne mury, masywna wieża dzwonna i smukłe narożne wieżyczki, wznosi się wysoko ponad panoramę miasta. Prace przy jej budowie rozpoczęły się w 1343 r. i trwały z przerwami blisko 160 lat.

Bazylika Mariacka należy do grona najbardziej znanych gdańskich zabytków, bez odwiedzenia którego trudno wyobrazić sobie wizytę w Trójmieście. Rocznie przybywa do niej około 850 tys. turystów, którzy chcą zobaczyć największa ceglaną świątynię w Europie. Jej wnętrze może pomieścić około 20 tys. osób, długość wynosi ponad 105 metrów, a szerokość (w transepcie) 66 metrów. Pomimo burzliwych dziejów świątynia zachowała bogaty wystrój wnętrza, który tworzą liczne zabytki sztuki gotyckiej, renesansowej i barokowej, m.in. Piękna Madonna, zegar astronomiczny, ołtarz główny, nagrobek Bahrów oraz zespół epitafiów z XVI-XVIII w.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.