Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Środowisko
To będzie doskonałe miejsce do odpoczynku i zabawy. Otwarcie parku im. Majkowskiego w Kartuzach

To będzie doskonałe miejsce do odpoczynku i zabawy. Otwarcie parku im. Majkowskiego w Kartuzach

Odnowiony Park im. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach

Dużo zieleni, wygodne chodniki, nowe lampy, siłownia pod chmurką oraz plac zabaw. Dzięki wsparciu ze środków unijnych Park im. Aleksandra Majkowskiego stał się jedną z najbardziej reprezentacyjnych części Kartuz. Jest to element większego projektu związanego z rewitalizacją centrum miasta.

 

Uroczyste otwarcie Parku im. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach odbyło się 6 lipca 2020 r. W wydarzeniu wzięli udział burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, a gościem honorowym był marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

 

Co się zmieniło?

Rewaloryzacja objęła poprawę infrastruktury, m.in. wyrównanie terenu, prace ogrodnicze i nasadzenie zieleni, uzupełnienie kostki w alejkach spacerowych, wymianę lamp, uszczelnienie fontanny, a także montaż elementów małej architektury, w tym urządzeń publicznej siłowni oraz placu zabaw dla dzieci. Po tych zmianach park w Kartuzach stał się doskonałym miejscem dla mieszkańców i turystów do odpoczynku i spędzania wolnego czasu.

Prace zostały zrealizowana dzięki wsparciu ze środków unijnych. Stanowią element większego projektu rewitalizacji centrum Kartuz, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ten rozpoczął się czerwcu 2016 r. i zakończony zostanie w grudniu 2020 r. Całkowity jego koszt to ponad 27,2 mln zł, natomiast dofinansowanie unijne wyniosło 14,4 mln zł.

 

Uroczyste otwarcie parku w Kartuzach

Uroczyste otwarcie Parku im. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach. Fot. ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Kartuzach

 

Poza odnowieniem parku im. Aleksandra Majkowskiego rewitalizacja centrum Kartuz obejmuje także adaptację budynku dworca kolejowego m.in. na bibliotekę, zagospodarowanie Rynku oraz remont budynków wielorodzinnych należących do 22 wspólnot mieszkaniowych.

Warto zaznaczyć, że realizacja tego projektu to nie tylko działania infrastrukturalne, ale przed wszystkim działania społeczne, których celem jest na walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki środkom unijnym w Dworze Kaszubski utworzono Centrum Usług Społecznych i Klubu Integracji Społecznej, z których pomocy korzystają mieszkańcy Kartuz. Prowadzone są tam np. doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych, poradnictwo psychologiczne dla opiekunów osób starszych, warsztaty i zajęcia ruchowe dla seniorów, terapie i mediacje rodzinne oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.