Raport z konsultacji Strategii 2030. Uwagi dotyczyły m.in. klimatu i pandemii