Strategia 2030
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/08/Obraz-067-scaled.jpg Raport z konsultacji Strategii 2030. Uwagi dotyczyły m.in. klimatu i pandemii

Raport z konsultacji Strategii 2030 gotowy. Uwagi dotyczyły m.in. klimatu i pandemii

Fot. Aleksander Olszak
04.08.2020
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
04.08.2020

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 trwały pięć miesięcy. Zakończyły się 30 czerwca. Uczestniczyły w nich zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy regionu. Wpłynęło prawie 1350 uwag.

 

Raport z konsultacji został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego  30 lipca 2020 r.

 

Pięć miesięcy konsultacji

Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 zakończyły się 30 czerwca 2020 r. – Trwały aż pięć miesięcy. Tak długi okres jest absolutnie wyjątkową praktyką w kraju. Dla nas konsultacje są jednak naprawdę istotne, nie chcemy tylko wypełnić formalnego obowiązku ich przeprowadzenia – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Zależało nam na prawdziwej debacie, a to wymagało czasu i namysłu. To bardzo ważne, gdy rozmawiamy o kolejnej dekadzie rozwoju naszego regionu – dodaje marszałek. Łącznie do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 1348 konkretnych uwag, komentarzy i spostrzeżeń.

 

Pomorzanie ocenili dokument

Uwagi do projektu Strategii składać mogły instytucje publiczne, jak i mieszkańcy regionu. Czego dotyczyły? – Najczęściej w uwagach pojawiały się postulaty dotyczące uwzględnienia wpływu pandemii na rozwój województwa. Ale były także propozycje silniejszego zaakcentowania morskiego charakteru regionu, gospodarki morskiej i jej potencjału – wylicza marszałek Struk. Wnioskodawcy zaznaczali także konieczność dążenia do neutralności klimatycznej czy wzmocnienia roli kultury w budowaniu nowoczesnej wspólnoty regionalnej. – Wszystkich poruszanych kwestii nie sposób wyliczyć. Dlatego zapraszam do lektury raportu z konsultacji. Tam, na ponad 500 stronach, opisujemy je bardzo szczegółowo – zaprasza marszałek. Dokument jest dostępny na stronie Strategii 2030.

 

Konsultacje i co dalej?

Prace nad projektem Strategii 2030 trwają dalej. – Mogę już dziś zapowiedzieć, że ponad połowę zgłoszonych uwag uwzględnimy w projekcie. Z kolei około. 30 proc. uwag, które są zbyt szczegółowe, aby wpisać je do strategii, będzie analizowane w ramach prac nad regionalnymi programami strategicznymi, czyli programami wykonawczymi do Strategii – zapewnia marszałek województwa. Takich programów będzie pięć. Będą dotyczyć bezpieczeństwa środowiskowego, i energetycznego, bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, edukacji i kapitału społecznego, mobilności oraz gospodarki. Na koniec roku planowane jest zatwierdzenie nowej Strategii przez Sejmik Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.