Strategia 2030
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/08/Obraz-067-scaled.jpg Raport z konsultacji Strategii 2030. Uwagi dotyczyły m.in. klimatu i pandemii

Raport z konsultacji Strategii 2030 gotowy. Uwagi dotyczyły m.in. klimatu i pandemii

Fot. Aleksander Olszak
04.08.2020
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
04.08.2020

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 trwały pięć miesięcy. Zakończyły się 30 czerwca. Uczestniczyły w nich zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy regionu. Wpłynęło prawie 1350 uwag.

 

Raport z konsultacji został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego  30 lipca 2020 r.

 

Pięć miesięcy konsultacji

Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 zakończyły się 30 czerwca 2020 r. – Trwały aż pięć miesięcy. Tak długi okres jest absolutnie wyjątkową praktyką w kraju. Dla nas konsultacje są jednak naprawdę istotne, nie chcemy tylko wypełnić formalnego obowiązku ich przeprowadzenia – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Zależało nam na prawdziwej debacie, a to wymagało czasu i namysłu. To bardzo ważne, gdy rozmawiamy o kolejnej dekadzie rozwoju naszego regionu – dodaje marszałek. Łącznie do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 1348 konkretnych uwag, komentarzy i spostrzeżeń.

 

Pomorzanie ocenili dokument

Uwagi do projektu Strategii składać mogły instytucje publiczne, jak i mieszkańcy regionu. Czego dotyczyły? – Najczęściej w uwagach pojawiały się postulaty dotyczące uwzględnienia wpływu pandemii na rozwój województwa. Ale były także propozycje silniejszego zaakcentowania morskiego charakteru regionu, gospodarki morskiej i jej potencjału – wylicza marszałek Struk. Wnioskodawcy zaznaczali także konieczność dążenia do neutralności klimatycznej czy wzmocnienia roli kultury w budowaniu nowoczesnej wspólnoty regionalnej. – Wszystkich poruszanych kwestii nie sposób wyliczyć. Dlatego zapraszam do lektury raportu z konsultacji. Tam, na ponad 500 stronach, opisujemy je bardzo szczegółowo – zaprasza marszałek. Dokument jest dostępny na stronie Strategii 2030.

 

Konsultacje i co dalej?

Prace nad projektem Strategii 2030 trwają dalej. – Mogę już dziś zapowiedzieć, że ponad połowę zgłoszonych uwag uwzględnimy w projekcie. Z kolei około. 30 proc. uwag, które są zbyt szczegółowe, aby wpisać je do strategii, będzie analizowane w ramach prac nad regionalnymi programami strategicznymi, czyli programami wykonawczymi do Strategii – zapewnia marszałek województwa. Takich programów będzie pięć. Będą dotyczyć bezpieczeństwa środowiskowego, i energetycznego, bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, edukacji i kapitału społecznego, mobilności oraz gospodarki. Na koniec roku planowane jest zatwierdzenie nowej Strategii przez Sejmik Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.