Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ogloszenia-i-komunikaty.png Baner ogłoszenia i komunikaty

Zaproszenie do konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

06.10.2020
BMG

BMG
06.10.2020

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

 

Projekt programu dostępny jest:

  • na stronach internetowych Urzędu: www.pomorskie.eu (Urząd, Ogłoszenia i komunikaty) oraz www.rops.pomorskie.eu (NGO, konsultacje społeczne);
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce Ogłoszenia www.bip.pomorskie.eu (Ogłoszenia)
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27;
  • w Biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, pokoje nr 330 i 332 w godzinach od 7.45 do 15.45.

 

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie od 6 października 2020 r. do 22 października 2020 r. za pomocą dostępnego formularza w wersji Word (dostępnego także na stronie www.rops.pomorskie.eu) oraz podczas spotkań konsultacyjnych.

 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: j.rutkowski@pomorskie.eu do 22.10.2020 roku do godziny 15.45.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Osobami do kontaktu są:

  • Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 572;
  • Jarosław Rutkowski, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 894.

 

Zobacz:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.