Zgłoszenia kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2020