Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ogloszenia-i-komunikaty.png Baner ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021"

04.12.2020
A C
A
C
04.12.2020

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021". Zarząd przeznacza na ten cel kwotę 1 400 000 zł w podziale na dwa konkursy: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł” (wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 600 000,00 zł) oraz „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją od 40 000 zł” (wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 800 000,00 zł).

Doświadczenia bieżącego roku znalazły swoje odbicie w nowej edycji konkursów grantowych realizowanych w sektorze kultury. Obecnie każda oferta przedłożona do oceny Komisji Konkursowej musi zawierać informację na temat planowanych rozwiązań dotyczących realizacji zadania w warunkach reżimu sanitarnego. Ma to za zadanie nie tylko zapewnienie jak największego bezpieczeństwa artystów i uczestników wydarzeń, ale też zwiększenie szans na przeprowadzenie wszystkich wybranych w drodze konkursu przedsięwzięć w pełnym pierwotnie planowanym zakresie.

Nowe wyzwania, przed jakimi staną już w nadchodzącym roku organizacje pozarządowe, to również konieczność zapewnienia dostępności realizowanych przy wsparciu środków publicznych przedsięwzięć osobom ze szczególnymi potrzebami. Wymóg ten jest nie tylko kwestią prawną czy zawierającą się w planach strategicznych województwa – to przede wszystkim zadbanie o pełną inkluzywność i równość w dostępie do dóbr kultury tworzonych przez trzeci sektor.

Spośród nowości w regulaminach, warto również zwrócić uwagę na wprowadzenie do zakresów oczekiwanych rezultatów przedsięwzięć realizowanych w sieci oraz w formule hybrydowej. Tradycyjnie też do konkursów zgłaszać można projekty obejmujące przedsięwzięcia promujące jubileusze i rocznice wskazane przez stosowne uchwały Sejmu, jak choćby te dotyczące patronów 2021 roku, a więc między innymi Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy Tadeusza Różewicza.

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl, jak i formie papierowej (wraz z załącznikami) do 30 grudnia 2020 roku do godz. 15.45. Decyduje data wpływu. Oferty w wersji papierowej należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego bądź przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Załączniki:

Uchwała nr 1143/204/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2020 roku (Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł);

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1143/204/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2020 roku;

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1143/204/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2020 roku.

 

Uchwała nr 1144/204/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2020 (Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją od 40 000 zł);

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1144/204/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2020 roku;

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1144/204/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2020 roku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.