Samorząd
Baner ogłoszenia i komunikaty

Zgłoszenia kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2020

07.01.2021
A C
A
C
07.01.2021

Przyjmowane są zgłoszenia kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2020. Jej laureatami zostają przedstawiciele środowiska artystycznego naszego regionu, którzy w minionym roku byli autorami wybitnego dokonania artystycznego lub przyczynili się do powstania wyjątkowego wydarzenia kulturalnego.

Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej mają:

 • dotychczasowi laureaci Nagrody,
 • stowarzyszenia i związki twórcze,
 • instytucje kultury,
 • organy administracji publicznej,
 • szkoły wyższe i artystyczne,
 • media,
 • organizacje pozarządowe,
 • pozostałe podmioty działające w sferze kultury.

Prosimy o zgłoszenie trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń roku 2020, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną w kategorii Kreacje artystyczne, jednej kandydatury do Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jednej kandydatury do nagrody w kategorii Mecenat Kultury.

Wypełnione i podpisane wnioski przyjmowane są do dnia 15 lutego 2021 roku w wybranej formie:

 • za pomocą poczty tradycyjnej – prosimy o przesłanie wniosku na adres: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk 50 (koperta
  z dopiskiem: Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej) – decyduje data wpływu korespondencji;
 • drogą elektroniczną (podpisany skan wniosku oraz wniosek w wersji edytowalnej) na adres e-mail: nagroda@nck.org.pl;
 • w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 (w dni robocze w godzinach pracy sekretariatu: 8.00 – 16.00).

Przypominamy, że Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych, które odbyły się w roku 2020. Podkreślamy, że Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście Marszałek Województwa Pomorskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem nr 58 326 10 13 (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku) i 58 326 82 86 (Departament Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego) oraz na stronach internetowych NCK i UMWP.

W załączeniu:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.