Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/09/IMG_7500-scaled.jpg Tą deklaracją otwieramy Bałtyk. Współpraca na rzecz morskiej energetyki wiatrowej

Tą deklaracją otwieramy Bałtyk. Współpraca na rzecz morskiej energetyki wiatrowej

Fot. Aleksander Olszak
25.09.2020
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
25.09.2020

Rozwój morskich farm wiatrowych to strategiczny kierunek rozwoju polskiej energetyki. Dzięki współpracy samorządu województwa pomorskiego, pracodawców i przedsiębiorców oraz sektora naukowego nasz region może stać się polskim liderem w tej dziedzinie. Ma w tym pomóc Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku.

Porozumienie, które podpisał m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna, zostało zawarte 25 września 2020 r. Uroczyste podpisanie deklaracji odbyło się w Sali Niebo Polskie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Po co to robimy?

Odejście od węgla, jako źródła energii, staje się faktem. – Wytyczne Unii Europejskiej jasno to pokazują. Niestety, Polska jest w europejskim ogonie transformacji energetycznej. Aby sprostać wyzwaniom, musimy przyspieszyć. Ale mamy także ambicje, aby nasz region nie został w tyle i włączył się do czołówki wyścigu przekształcania gospodarki – zaznaczył Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. Dlatego Pomorskie stawia na partnerstwo w innowacjach. Temu właśnie ma służyć Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku (MEW).

Konsekwentni w innowacjach

Innowacje od wielu lat są konsekwentnie wspierane przez samorząd województwa pomorskiego. – Ekosystem innowacji budujemy już od lat. Pamiętajmy jednak, że starsi członkowie Unii Europejskiej mieli na takie działania, jak choćby inicjatywy klastrowe czy platformy współpracy na rzecz inteligentnych specjalizacji, dużo więcej czasu – zaznaczył Bonna. – Wybrane przez samorząd województwa specjalizacje stopniowo utrwalają swoje miejsce w pomorskim pejzażu gospodarczym – podkreślił. A działalność Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej wpisywać się będzie w dwa obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Chodzi tu o ISP 1 (technologie offshore i portowo-logistyczne) oraz ISP 3, czyli „Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie”.

Kilka słów o platformie

Czym tak naprawdę będzie platforma? Jej działalność została zainicjowana przez spółkę Invest Park w Rumi. – Będzie to inicjatywa otwarta na wszystkich, którzy chcą wymieniać się informacjami, pokazywać dobre praktyki i chcących uczyć się funkcjonowania branży morskich farm wiatrowych – mówiła Agnieszka Rodak, prezes zarządu Rumia Invest Park. – Podpisane porozumienie ma sprzyjać rozwijaniu wzajemnych kontaktów gospodarczych oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Sygnatariusze zamierzają działać na rzecz wspierania edukacji przyszłych kadr niezbędnych do obsługi farm wiatrowych – dodała. To właśnie w Rumi powstanie Centrum Kompetencji MEW. W deklaracji zaakcentowano również aspekt społeczny. Chodzi o edukowanie społeczności lokalnych w zakresie transformacji energetycznej oraz gospodarki zeroemisyjnej.  – Zależy nam, aby deklaracja nie pozostała tylko na papierze. Jednocześnie, zapraszamy do niej wszystkich zainteresowanych rozwojem MEW. Jesteśmy też otwarci na inne regiony, nie tylko Polski, ale ze wszystkich krajów bałtyckich – zaznaczyła Karolina Lipińska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP.

Sygnatariuszami karty zostali m.in. samorząd województwa pomorskiego, Gdynia i Rumia oraz gmina Kosakowo. Stronę naukową reprezentować będą m.in. Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Instytut Energetyki Instytut Badawczy. Partnerami będą także Euroregion Bałtyk i Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny. Wśród sygnatariuszy są także Pomorski Fundusz Rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i Organizacja Pracodawcy Pomorza

Więcej informacji o pomorskiej platformie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest dostępnych na stronie Pomorskiej Platformy Offshore.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.