Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Światowy Dzień Wirusowych Zapaleń Wątroby  –  28 lipca.

Światowy Dzień Wirusowych Zapaleń Wątroby – 28 lipca.

Fot. pixabay

Przy zaburzeniach czynności wątroby dochodzi do objawów żółtaczki, podwyższenia temperatury ciała, utraty apetytu, nudności, ogólnego niedomagania i osłabienia oraz podwyższenia enzymów wątrobowych. Jest to schorzenie występujące często, a wywołane jest przez wiele czynników takich jak: alkohol, leki, różnorodne substancje chemiczne występujące w środowisku człowieka oraz wiele drobnoustrojów. Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) jest to grupa chorób zakaźnych wywołanych przez wirusy, których wspólną cechą jest powodowanie zapalenia wątroby.

Wirusy wywołujące WZW typu A szerzą się drogą pokarmową, przebieg choroby jest lżejszy, z mniejszą śmiertelnością niż w przypadku zakażeń wirusami B i C. Określa się ją jako chorobę brudnych rąk lub żółtaczkę pokarmową. Nietrudno zarazić się np. w publicznej toalecie czy poprzez korzystanie z ogólnej stołówki, jeśli zarządzający nie przestrzegają zasad higieny.

Zazwyczaj do zakażenia wirusem B i C dochodzi przez przerwanie ciągłości tkanek i wprowadzenie wirusa do krwi np. przez niesterylne igły (zakażone wirusem, który pochodzi z krwi innych osób). Zakażenie jest możliwe także u fryzjera, kosmetyczki czy w wyniku kontaktów seksualnych z zakażoną osobą. Przebieg tych zakażeń jest na ogół cięższy z większą śmiertelnością  a często ich następstwem jest przewlekłe zapalenia wątroby, marskość wątroby, pierwotny rak wątroby. W większości przypadków zakażenia te przebiegają bez wyraźniejszych objawów. Stanowi to bardzo duży problem, ponieważ przez to początek choroby jest często przeoczany. Tylko u niektórych chorych występuje żółtaczka z poprzedzającymi ją objawami grypopodobnymi.

Najlepszym sposobem zapobiegania wirusowym zapaleniom wątroby są szczepienia, które w Polsce są obowiązkowe. Należy je podawać przede wszystkim dzieciom w ciągu 24 godzin od urodzenia, studentom uczelni medycznych i osobom, które nigdy nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby zwłaszcza przygotowującym się do zabiegów medycznych.  Na obecną chwilę istnieją  szczepionki przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) oraz  wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A).

Województwo pomorskie w latach 2015 – 2017 zajmowało pierwsze miejsce w kraju pod względem zapadalności na WZW typu B na 100 tys. mieszkańców, prawie dwukrotnie przewyższało średnią dla całego kraju.  W tym samym okresie zapadalność na WZW typu C na 100 tys. mieszkańców w województwie pomorskim zbliżona była do średniej dla Polski i plasowała się w okolicach 10 miejsca w porównaniu z resztą województw (dane epidemiologiczne na podstawie corocznych opracowań PZH).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.