Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Środowisko
Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Ile śmieci produkuje mieszkaniec Pomorza? Co jeszcze liczby mówią o ekologii? [INFOGRAFIKA]

Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Ile śmieci produkuje mieszkaniec Pomorza? Co jeszcze liczby mówią o ekologii? [INFOGRAFIKA]

Emisja zanieczyszczeń z kominów na tle łąki

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował infografikę. Z danych wynika, że w województwie pomorskim wytwarzamy coraz więcej odpadów, ale też więcej z nich segregujemy. Co ważne dla środowiska – zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń do powietrza, a zwiększyły nakłady na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.

 

Infografika została opracowana na podstawie danych za 2018 r. Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

 

Historia święta

Światowy Dzień Ochrony Środowiska przypada 5 czerwca. Obchodzony jest w ponad 100 państwach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym świata. Został ustanowiony w 1972 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej, podczas której powstał program dedykowany środowisku naturalnemu człowieka. Po raz pierwszy obchodzony był na całym świecie w roku 1974 r.

 

Ile produkujemy śmieci?

W województwie pomorskim w 2018 r. wytworzono prawie 2109 tys. ton odpadów. Wśród nich 44, 5 proc. poddano odzyskowi, prawie 49 proc. przekazano innych odbiorcom, a prawie 3 proc. unieszkodliwiono.  W ciągu roku zebrano prawie 827 tys. ton odpadów komunalnych, to więcej niż w 2017 r. Warto podkreślić, że najwięcej było odpadów biodegradowalnych (prawie 86 tys. ton) i wielkogabarytowych (ponad 28 tys. t, czyli o prawie 5 tys. ton więcej niż w 2017 r.). Najmniej szkła (prawie 35 tys. ton) oraz papieru i tektury (prawie 22 tys. ton, tzn. o prawie 5 tys. ton więcej niż w 2017 r.). Dane te pokazują, że jeden mieszkaniec Pomorza wyprodukował też więcej w porównaniu z 2017 r., bo 355 kg, śmieci.

 

Zanieczyszczenie powietrza i ścieki

Na Pomorzu zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza emitują do powietrza zanieczyszczenia gazowe (17, 4 tys. ton, bez dwutlenku węgla ) i pyłowe (1 tys. ton). To spadek w porównaniu z 2017 r. Natomiast 91 zakładów z regionu emituje pyły, gazy oraz równocześnie pyły i gazy. Do wód komunalnych lub ziemi w 2018 r. odprowadzanych było 136 h m sześc. ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania. Niestety to więcej niż w roku poprzednim.

 

Ile wydajemy na ekologię?

Na ochronę środowiska przeznaczonych jest prawie 607 mln zł. Z tego najwięcej, bo ponad 54 mln zł na gospodarkę ściekową i ochronę wód. Na drugim miejscu zalazła się ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (29,5 mln zł). Natomiast na gospodarkę wodną wydano ponad 138 mln zł – najwięcej na ujęcia i doprowadzenie wody (54,4 mln zł) oraz budowę i modernizację stacji uzdatniania wody (ponad 23 mln zł). Najmniej przewidziano na regulację i zabudowę rzek i potoków (ponad 2 mln zł).

 

Obszary chronione i zużycie wody w województwie

Na Pomorzu obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione zajmują powierzchnię prawie 395 tys. ha. W regionie największa powierzchnia przypada parkom krajobrazowym (prawie 153 tys. ha). Natomiast najmniej jest rezerwatów przyrody (prawie 9 tys. ha) i użytków ekologicznych (prawie 4 tys. ha). Na potrzeby gospodarki narodowej i ludności z sieci wodociągowej zużywanych jest 105 h m sześc., dla przemysłu prawie 88 h m.sześc., a dla rolnictwa i leśnictwa ponad 7 h m. sześc.

 

Zobacz: Światowy Dzień Ochrony Środowiska_Infografika US

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.