Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stypendyści
Stypendia finansowane z budżetu województwa pomorskiego

Stypendia finansowane z budżetu województwa pomorskiego

Fot. ©Depositphotos/Maya Kruchenkova

29 listopada Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 1210/192/16 w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2016/2017 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego” finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego.

Lista Uprawnionych w załączeniu.

Zgodnie z § 10 Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców województwa pomorskiego, w terminie 7 dni od udostepnienia imiennej listy, Uprawniony zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

1) Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki;
2) Formularz danych Uprawnionego.

Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub za pośrednictwem poczty: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie do 7 grudnia 2016 roku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.