Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko strony rządowej Prezydium WRDS dot. systemu ochrony zdrowia na Pomorzu w świetle zakończonego protestu rezydentów

Stanowisko strony rządowej Prezydium WRDS dot. systemu ochrony zdrowia na Pomorzu w świetle zakończonego protestu rezydentów

Stanowisko strony rządowej Prezydium WRDS dot. systemu ochrony zdrowia na Pomorzu w świetle zakończonego protestu rezydentów

Stanowisko strony rządowej Prezydium WRDS dot. systemu ochrony zdrowia na Pomorzu w świetle zakończonego protestu rezydentów

W związku z zakończonym  protestem  lekarzy rezydentów, którzy podnosili  konieczność  zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, likwidację kolejek, rozwiązanie problemu  braku personelu medycznego, likwidację biurokracji w ochronie zdrowia oraz poprawę warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia, pragnę zwrócić uwagę na dotychczas podjęte przez rząd działania w tym zakresie. 

Odnosząc się kolejno do  postulatów  zakończonego protestu rezydentów należy wskazać, że łącznie
w roku 2017 zostanie wydane 87 miliardów złotych na ochronę zdrowia .Oznacza to wzrost o ponad 8 miliardów w porównaniu z rokiem 2016. W przyszłym roku planuje się wzrost o kolejne 5 miliardów złotych. Są to wzrosty nienotowane  w przeszłości. W odniesieniu do PKB z roku ubiegłego będzie to 4,7 proc.

Na wniosek Ministra Zdrowia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjął decyzję o zmianie planu finansowego NFZ na 2017 rok. Poprzez zwiększenie planowanych na ten rok środków na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia  o łączną kwotę 57.094 tys. zł. Środki pochodzą z funduszu zapasowego NFZ. Zostaną one przeznaczone na zmniejszenie kolejek osób oczekujących na operacje usunięcia zaćmy, endoprotezy biodrowe i kolanowe. Zgodnie
z przyjętym podziałem uwzględniającym strukturę trybu osób oczekujących na świadczenia (przypadek pilny i stabilny) pozwoli to na przyjęcie około 24 tysięcy pacjentów dodatkowo w poszczególnych województwach. Województwo Pomorskie otrzymało 3 722 tys. zł. 

Rozwiązanie problemu braku personelu medycznego jest procesem długoletnim. Limity przyjęć na studia lekarskie wciąż rosną. W roku 2017 limity przyjęć na studia lekarskie (bezpłatne) zwiększyły się o ponad 850 miejsc w stosunku do roku 2015 (3529  w 2015, 4368  w 2017). Razem z niestacjonarnymi uruchomiono prawie 1400 miejsc więcej. W roku 2017 Minister Zdrowia przyznał 5953 rezydentury,
w przyszłości planuje się zwiększenie miejsc rezydenckich adekwatnie do zwiększania liczby absolwentów na kierunku lekarskim i  lekarsko-dentystycznym.

W zakresie likwidacji biurokracji w ochronie zdrowia podejmowane są przez rząd działania najpilniejsze np. w zakresie pakietu onkologicznego. Uproszczona została sprawozdawczość w zakresie  prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki
i leczenia onkologicznego (DiLO). Uprawnienie lekarzy udzielających ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych do wystawiania karty DiLO (w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego). Uproszczenie zawartości danych w karcie DiLO.

W stosunku do oczekiwań związanych z  poprawą warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia w dniu 1 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa  o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie  zdrowia. Na tej podstawie pracownicy medyczni otrzymają podwyżki,  których kwota  w perspektywie najbliższych pięciu lat wyniesie 17 miliardów złotych. Ponadto w 6 dziedzinach: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna , pediatria, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa i psychiatria ( uznane za niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom) rezydenci otrzymają dodatkowo wyższe wynagrodzenie , tzw.  dodatek motywacyjny , w wysokości 1200 złotych brutto. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy rezydentów Minister Zdrowia zdecydował się rozszerzyć grupę tych 6 dziedzin o onkologię kliniczną, hematologię i patomorfologię. Oznacza to , że w  tych dziewięciu specjalizacjach już w roku  2017 rezydenci otrzymają ok. 1300 zł podwyżki,  a w 2018 r. od ok. 1450 zł. Ponadto,
w 2018 r. planuje się uruchomienie ponad 600 rezydentur w wiosennym  postępowaniu kwalifikacyjnym, a także dofinansowanie minimum 7143 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek
i położnych.

W związku z powyższym uważam, że Stanowisko Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 listopada 2017 roku nie uwzględnia  dotychczas podjętych  działań przez Ministerstwo Zdrowia. Jest oczywiste, że ochrona zdrowia wymaga podjęcia działań strukturalnych, które muszą uwzględniać potrzeby pacjentów i wszystkich środowisk medycznych. Jestem przekonany, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku, który przewiduje rządowy projekt ustawy, a za którym w środę (8 listopada) opowiedziała się sejmowa komisja zdrowia, wpłynie znacząco na poprawę sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Projekt zakłada stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia – w 2018 roku na ten cel będzie przeznaczone 4,67 PKB, a rok później 4,86 procent. W 2025 roku ten wskaźnik   ma wynieść 6%. Ponadto wprowadzenie ustawy o budżetowym finansowaniu sieci szpitali wpłynęło na zmianę finansowania świadczeń w województwach.

W związku z powyższym zgłaszam  do otrzymanego ,,Stanowiska Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 7 listopada 2017 roku dotyczącego systemu ochrony zdrowia na pomorzu w świetle zakończonego protestu rezydentów” zdanie odrębne, gdyż nie uwzględnia wszystkich podjętych dotychczas przez rząd działań i planowanych zmian strukturalnych w ochronie zdrowia jako całości.