Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Srebrne Drzewka rozdane!

Srebrne Drzewka rozdane!

W bieżącej edycji konkursu wpłynęło 19 wniosków. Kapituła Nagrody, po przeanalizowaniu złożonych wniosków, na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej zdecydowała jednogłośnie o udzieleniu rekomendacji do nagrody następującym osobom:

Pani Elżbieta Michalska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku – za inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne;

Pani Dagmara Orzech – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach – za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie;

Pani Krystyna Oczachowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;

Pani Barbara Kowalewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie – za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej;

Pani Agata Kowalewska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni – za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej oraz inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne.