Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Spotkanie w Białymstoku o dotacjach Interreg

Spotkanie w Białymstoku o dotacjach Interreg

Zachęcamy do udziału w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wydarzenie będzie poświęcone trzem programom Interreg 2014-2020: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego oraz Europa.

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. w godz. 10:00-13:30 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie.

Ww. programy Interreg umożliwiają współpracę z instytucjami z UE, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych.

W programach Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego uczestniczą instytucje publiczne i prywatne. Polscy partnerzy biorą udział w projektach dotyczących, na przykład, wpływu gospodarki leśnej na jakość wód powierzchniowych, wprowadzania innowacji do produkcji odzieży ochronnej, rozwoju sektora meblarskiego poprzez tworzenie oferty dla seniorów, opracowania szlaków kulturowych związanych z ruchem Reformacji.

W programie Interreg Europa instytucje publiczne i non-profit (np. JST wszystkich szczebli, agencje rozwoju, uczelnie, instytuty, fundacje, stowarzyszenia) unowocześniają polityki i programy rozwoju regionalnego, między innymi regionalne strategie innowacji, Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Katowice, lubelski regionalny program operacyjny, zachodniopomorski plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju Gdańska.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich instytucji z całej Polski – JST wszystkich szczebli, uczelni, w tym prywatnych, instytutów, agencji rozwoju, klastrów, organizacji pozarządowych, fundacji, podmiotów prywatnych z osobowością prawną oraz innych zainteresowanych.

Program szkolenia

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.