Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów – “Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów”

Spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów – “Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów”

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020  przedstawił Damian Zasada z Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Prezentacja do pobrania

Informacje na temat realizacji Programu Senior+ na terenie naszego województwa zaprezentowała Agnieszka Depka z Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Prezentacja do pobrania

Źródła finansowania działalności Gminnych Rad Seniorów przedstawiła Barbara Bałka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dokumenty do pobrania: 

prezentacja

diagnoza

Panel dyskusyjny „Partycypacja społeczna osób starszych” moderował  Maciej Kisała  z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego