Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Spór radnych sejmiku o Lecha Wałęsę i lotnisko w Gdańsku. „Kompromitacja” kontra „jest bohaterem”

Spór radnych sejmiku o Lecha Wałęsę i lotnisko w Gdańsku. „Kompromitacja” kontra „jest bohaterem”

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Fot. Sławomir Lewandowski

Jerzy Barzowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Krzysztof Trawicki, przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmiku Województwa Pomorskiego podczas sesji 27 lutego 2017 r. przedstawili oświadczenia w sprawie propozycji zmiany nazwy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

 

Prezentujemy treść obu oświadczeń:

Oświadczenie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Sejmiku Województwa Pomorskiego

W związku z jednoznacznym orzeczeniem przez Instytut Shena w Krakowie tożsamości pisma odręcznego w dokumentach z lat 70. zawartych w tzw. „teczce Kiszczaka” z pismem byłego prezydenta Wałęsy utrzymywanie dłużej nazwy Portu Lotniczego Jego imienia jest kompromitujące i obraźliwe dla mieszkańców Trójmiasta, województwa pomorskiego , jak i całego kraju.

Przeprowadzone sondaże jednoznacznie wskazują wolę obywateli (70 proc. za zmianą nazwy) naszego regionu.

W tradycji naszej kultury przyjęte jest, iż nie honoruje się osób żyjących nadaniem ich imienia obiektom użyteczności publicznej. Przykład gdańskiego lotniska im. Lecha Wałęsy dowodzi słuszności tej tradycji.

Dlatego uważamy, że należy podjąć decyzję o zmianie nazwy gdańskiego Portu Lotniczego i apelujemy do Pana Przewodniczącego i Pana Marszałka o podjęcie stosownych działań.

                                                                              Przewodniczący Klubu Radnych
                                                                                        Prawo i Sprawiedliwość
                                                                           Sejmiku Województwa Pomorskiego

                                                                                              Jerzy Barzowski

 

 

Oświadczenie Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie propozycji zmiany nazwy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Wobec podnoszonych w dyskusjach medialnych postulatów zmiany nazwy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy stoimy na stanowisku, że nie ma potrzeby dokonywania takiej zmiany. Lech Wałęsa jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych Polaków na świecie i odegrał doniosłą rolę w historii.

Jego związki z Gdańskiem, Pomorzem i „Solidarnością” nie ulęgają wątpliwości. Lech Wałęsa jest bohaterem polskiej drogi do wolności, która dla wielu mieszkańców naszego regionu jest cenna wartością.

                                                                            Przewodniczący Klubu Radnych
                                                                            Polskiego Stronnictwa Ludowego
                                                                       w Sejmiku Województwa Pomorskiego

                                                                                          Krzysztof Trawicki

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.