Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/04/summer-g6077acae0_1920.jpg Sejmik województwa apeluje do rządu w sprawie ukraińskiego zboża. Dyskusja na sesji była burzliwa

Sejmik województwa apeluje do rządu w sprawie ukraińskiego zboża. Dyskusja na sesji była burzliwa

Fot. pixabay.com
24.04.2023
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
24.04.2023

Narastające od wielu miesięcy problemy na rynku artykułów rolno-spożywczych i niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy gwałtownie pogarszają sytuację w pomorskim rolnictwie. Na krajowy rynek trafia zboże, które nie jest również przebadana. A to stanowi zagrożenie dla mieszkańców. Sejmik Województwa Pomorskiego apeluje do rządu o pilne zajęcie się sprawą i zabezpieczenie interesów polskich rolników oraz konsumentów. O aktualnej sytuacji branży rolnej poinformowali radnych rolnicy Andrzej Sobociński i Rafał Mładanowicz.

Na sesji obecni byli także parlamentarzyści, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Sanepidu, WIJHAR-S, WIORiN oraz wicewojewoda pomorski.

Zboże z Ukrainy

Wojna na Ukrainie wpłynęła na wiele sfer gospodarczych. Jedną z nich jest rolnictwo i produkcja artykułów rolno-spożywczych. Od wielu miesięcy do Polski napływają znaczne ilości zboża z Ukrainy. Z uwagi na ograniczone możliwości wysyłania go drogą morską przez Morze Czarne, miało ono być przesyłane przez Polskę tranzytem i wysyłane do zamorskich odbiorców. Bardzo często jednak zboże to zostawało w naszym kraju.

– Do Polski wwożono zboże techniczne. Czy ktoś wie, co to jest? Jestem rolnikiem od lat, i nigdy, ani w szkole ani potem nie słyszałem o takim terminie – mówił Andrzej Sobociński, rolnik z powiatu nowodworskiego. Co istotne, każde zboże przekraczające polsko-ukraińską granicę powinno być badane przez odpowiednie służby. – Tego, co wjeżdżało do Polski nikt nie badał. Nie jesteśmy nawet w stanie ustalić konkretnej liczby, ile ton tego technicznego zboża mamy w kraju – mówił Sobociński.

Dlaczego nie było nad tym kontroli?

– Dlaczego dopiero teraz rząd zadecydował o wprowadzeniu konwojów? Czemu jeszcze w zeszłym roku nie wprowadzono systemu kaucyjnego? Gdyby nie zaniedbania moglibyśmy uniknąć obecnego kryzysu – przekonywała posłanka Magdalena Sroka.

Trzeba też pamiętać, że na Ukrainie dopuszczone do stosowania są różne substancje, których na naszych polach nie można używać. Sprawa jest pilna i niezmiernie ważna, nie tylko dla Pomorzan, ale i dla wszystkich mieszkańców Polski. Stąd też radni województwa wystosowali apel do rządu, w którym wzywają ministra rolnictwa i rozwoju wsi do większej aktywności zdecydowanie wychodzącej naprzeciw problemom i wyzwaniom.

Apel sejmiku

W stanowisku sejmiku województwa radni zaapelowali do rządu o przeprowadzenie kontroli jakości zbóż, które trafiły do Polski.

– Bezpieczeństwo artykułów rolno-spożywczych wytwarzanych w naszym kraju, zgodnie z przepisami UE, ma fundamentalne znaczenie dla budowania zaufania konsumentów do polskich produktów. Niedopuszczalna jest, więc sytuacja, w której instytucje państwowe poprzez zaniechanie lub opieszałość nie monitorowały wwożonej żywności – przedstawiała treść apelu Iwona Mielewczyk.

Radni zwracają uwagę na dobrą reputację, jaką cieszy się na światowych rynkach polska żywności.

– Informacje o niespełnianiu surowych norm UE, to była by katastrofa, która pociągnęłaby za sobą wielomiliardowe straty – czytamy w apelu sejmiku.

Sejmik domaga się ustalenia i ukarania odpowiedzialnych za proceder wykorzystywania do produkcji pasz surowców niespełniających unijnych norm. Choć treść apelu została przedstawiona radnym przed sesją, nie wszyscy się z nią zgodzili, a dyskusja nad stanowiskiem była burzliwa.

 

Burzliwa dyskusja i głosowanie

Radni PiS zarzucali autorom apelu, ze jest on polityczny. Postulowali, aby odłożyć dyskusję i głosowanie na kolejną sesję. Ale sprawa jest pilna.

– Dziś mówimy o problemie, o ogromnej ilości ukraińskiego zboża, które jest w magazynach. Szacunki mówią, że mamy nawet 9 mln ton zboża. A pamiętajmy, że za 100 dni zaczną się żniwa, i co wtedy zrobimy – mówił do radnych Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

W dyskusji zabrali także udział obecni na sesji pomorscy parlamentarzyści. Mówili m.in. o poselskich kontrolach w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i o braku odpowiedzi na składane zapytania i interpelację. W trakcie dyskusji padły też pytania o obiecany przez rząd terminal zbożowy w gdańskim porcie.

– Gdzie jest terminal zbożowy w gdańskim porcie, który miał być budowany już w zeszłym roku. Gdyby działał, problem tranzytu ukraińskiego zboża mógłby być rozwiązany bardzo szybko – pytał Rafał Mładanowicz.

W imieniu klubu PiS poprawki do uchwały zgłosiła Marta Cymańska. Jak argumentowała niektóre zapisy są zbyt kategoryczne lub nieprecyzyjne. Łącznie zgłoszonych zostało pięć poprawek, z których w głosowaniu żadna nie uzyskała poparcia większości radnych. Sam apel poparło 19 radnych Koalicji Obywatelskiej oraz klubu Zawsze dla Pomorza. Radni zrzeszeni w klubie PiS wstrzymali się od głosu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.