Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
SEAPLANSPACE – Konferencja projektu

SEAPLANSPACE – Konferencja projektu

Projekt SEAPLANSPACE

Informacja o Projekcie SEAPLANSPACE:

Celem Projektu SEAPLANSPACE realizowanego przez Uniwersytet Gdański, lidera Projektu, we współpracy z partnerami z Danii, Litwy, Niemiec i Szwecji, jest wzmocnienie kompetencji osób zatrudnionych w administracji, w tym w administracji morskiej, sektorze prywatnym oraz absolwentów i studentów uczelni wyższych w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem.

Okres realizacji Projektu: 02.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Informacja o Pierwszym Wspólnym Spotkaniu w ramach Projektu SEAPLANSPACE:

Na spotkaniu zostaną przedstawione cele oraz zadania realizowane w Projekcie SEAPLANSPACE, w tym w szczególności informacja o szkoleniach skierowanych do osób zainteresowanych zdobyciem i pogłębieniem wiedzy o morskim planowaniu przestrzennym i zrównoważonym zarządzaniu morzem, w tym w szczególności do osób zatrudnionych w organach administracji, samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i studentów.

Termin i miejsce spotkania:

Pierwsze Wspólne Spotkanie w ramach Projektu SEAPLANSPACE odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 r. w Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie, ul. Armii Krajowej 119/121.

Pierwszy dzień spotkania jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób. Dzień drugi  – spotkanie partnerów projektu.

Rejestracja:

Rejestracja osób zainteresowanych udziałem w Pierwszym Wspólnym Spotkaniu w ramach Projektu SEAPLANSPACE możliwa jest na stronie internetowej pod adresem:

http://bit.ly/SeaplanspaceJointMeeting

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.