Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/07/IMG_7806.jpg Są aktywni i zaangażowani. Poznaj laureatów konkursu Pomorskie dla seniora

Są aktywni i zaangażowani. Poznaj laureatów konkursu Pomorskie dla seniora

Fot. Aleksander Olszak
13.07.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
13.07.2023

Rywalizacja, jak co roku, była bardzo zacięta. Mimo to kapituła konkursu o nagrodę marszałka województwa pomorskiego Pomorskie dla Seniora, przyznała nagrody 37 laureatom. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior/Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka wyróżniono 17 osób, Pracodawcami Przyjaznymi Seniorom okazały się 4 firmy, a Przyjacielami/Przyjaciółkami Seniorów 15 osób i organizacji.

Konkurs trwał od 24 marca do 28 kwietnia 2023 r. Wpłynęły 63 kandydatury: 33 w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior/Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka, 4 w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom oraz 26 w kategorii Przyjaciel/Przyjaciółka Seniorów.
Wręczenie części nagród odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 13 lipca 2023 r. W wydarzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska oraz Józef Sarnowski.

O konkursie

Jego celem było wyróżnienie seniorów, pracodawców, a także osób i organizacji pozarządowych podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior / Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka – osoby 60 +, które podejmują poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej,
 • Pracodawca Przyjazny Seniorom – pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia,
 • Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów – organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z województwa pomorskiego wyróżniający się w szczególny sposób w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową,
 • po dokonaniu przez kapitułę konkursu wyboru laureatów marszałek województwa, doceniając szczególne zasługi w działaniach na rzecz pomorskich seniorów, może przyznać z własnej inicjatywy nagrodę specjalną.

– To już szósta edycja konkursu. W tym roku poziom, jaki prezentowali kandydaci, był niezwykle wysoki. Dlatego poza trzema dotychczasowymi kategoriami postanowiliśmy uhonorować dodatkowo cztery osoby i instytucje, które wykazały się szczególną troską o ludzi starszych – mówiła członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – Gratuluję serdecznie wszystkim laureatom i życzę, aby więcej osób powyżej 60. r. ż. było aktywnych, a młodym osobom – aby brały przykład z seniorów. Ponadto, cieszę się, że coraz więcej instytucji dostrzega potencjał drzemiący w naszych seniorach i ich zatrudnia lub wspiera. To świadczy o tym, że zawsze warto czerpać z wiedzy i doświadczenia osób starszych – dodała Kapała-Sokalska.

Zwyczajny – Niezwyczajny Senior/Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka

Kapituła konkursu postanowiła uhonorować 17 laureatów. Podczas oceny zwracano uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań kandydata na rzecz społeczności lokalnej oraz aktywność wykonywaną w ramach wolontariatu. Jedną z takich niezwykłych seniorek jest Jadwiga Szajder, która zaangażowała się w pracę Domu Kultury na Morenie, a od 2016 r. jest przewodniczącą największego w Gdańsku, liczącego 100 członków klubu seniora Moreniacy. Jest członkinią rady dzielnicy Piecki-Migowo. W ramach klubu seniora zorganizowała m.in.: szkolenia prowadzone przez lekarzy, dietetyków, ratowników medycznych, zajęcia gimnastyczne, koncerty, spotkania. Inicjowała zbiórki dla poszkodowanych oraz na rehabilitację.

Laureaci:

 • powiat bytowski – gmina Tuchomie – Bogumiła Ryngwelska,
 • powiat chojnicki – gmina Chojnice – Edmund Hapka,
 • powiat człuchowski – gmina Debrzno – Zdzisława Hołubowska,
 • Gdańsk – Jadwiga Szajder,
 • powiat gdański – gmina Przywidz – Krystyna Jakonis,
 • Gdynia – Maria Elgert,
 • powiat kartuski – gmina Steżyca – Kazimierz Walkusz,
 • powiat kościerski – gmina Nowa Karczma – Edward Tocha,
 • powiat kwidzyński – gmina Kwidzyn – Ewa Stec,
 • powiat malborski – gmina Malbork – Jerzy Ruszkowski,
 • powiat nowodworski – gmina Ostaszewo – Barbara Boksza,
 • powiat pucki – gmina Puck – Waldemar Płomień,
 • powiat słupski – gmina Kępice – Jerzy Flegel,
 • powiat starogardzki – gmina Smętowo Graniczne – Franciszek Kaszubowski,
 • powiat sztumski – gmina Sztum – Bogdan Cebula,
 • powiat tczewski – gmina Tczew – Lidia Kowalska,
 • powiat wejherowski – gmina Reda – Michał Kaczmarek.

Pracodawca Przyjazny Seniorom

Jurorzy zwracali uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym działań wskazujących, że pracodawca zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia oraz promuje współpracę międzypokoleniową. Kapituła doceniła czterech laureatów. Jedną z takich instytucji jest Medical Medycyna – spółka, która od wielu lat jest cenionym partnerem Stowarzyszenia Gniewski UTW. Firma działa na rzecz poprawy sprawności fizycznej osób starszych i podnoszenia poziomu wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej. Kiedy rozpoczynano organizację zajęć gimnastyki usprawniającej, pracownicy ośrodka nieodpłatnie dokonali wstępnej oceny stanu zdrowia seniorów i określenia rodzaju ćwiczeń, które mogą wykonywać osoby starsze.

Laureaci:

 • powiat chojnicki – gmina Chojnice – Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum,
 • powiat kwidzyński – gmina Kwidzyn – Fundacja M.A.P.A. Obywatelska,
 • powiat słupski – gmina Ustka – Spółdzielnia Socjalna Drabina,
 • powiat tczewski – gmina Gniew – Medical Medycyna sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia w Gniewie.

Przyjaciel/Przyjaciółka Seniorów

Konkursowa kapituła wybrała 16 laureatów. Brano pod uwagę spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym dokonania wskazujące, że kandydaci wyróżniali się w sposób szczególny w działalności na rzecz osób starszych, a ich aktywność promowała działania międzypokoleniowe. Jedną z takich wyjątkowych osób jest Piotr Mazurek, który od wielu lat organizuje oraz koordynuje działania związane z aktywizacją seniorów z Gdańska i Pomorza w bardzo wielu obszarach. Od ponad 10 lat prowadzi wykłady i spotkania historyczne w ramach Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim.

Laureaci:

 • powiat chojnicki – gmina Chojnice – Maria Błoniarz-Górna,
 • powiat człuchowski – gmina Człuchów – Wiesława Murdza,
 • Gdańsk – Towarzystwo Przyjaciół Gdańska – Piotr Mazurek,
 • powiat gdański – gmina – Kolbudy – Krzysztof Jakubiszak,
 • Gdynia – Kazimiera Miszewska,
 • powiat kartuski – gmina Żukowo – Fundacja Fantom,
 • powiat kwidzyński – gmina – Kwidzyn – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie,
 • powiat lęborski – gmina Cewice – Beata Czaja,
 • powiat malborski – gmina – Malbork – Anna Olkowska-Jacyno,
 • powiat pucki – gmina Puck – Jan Szymon Trofimowicz,
 • Słupsk – Krystyna Popiel,
 • Sopot – Magdalena Łasińska-Kowara,
 • powiat starogardzki – gmina Skarszewy – Wiesław Szczodrowski,
 • powiat sztumski – gmina Sztum – Krystian Zdziennicki,
 • powiat tczewski – gmina Gniew – Elżbieta Gajowniczek,
 • powiat wejherowski – gmina Reda – UTW Reda.

Dodatkowe  wyróżnienia

Członkowie kapituły postanowili wyróżnić w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Senior/ Seniorka:

 • z powiatu gdańskiego Lecha Miklę,
 • z powiatu tczewskiego Marię Kamrowską.

oraz w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów:

 • K&K Trumpet Brass z powiatu lęborskiego,
 • Roberta Puczkę z powiatu malborskiego.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.