Zdrowie
Rusza nabór wniosków na środki ochrony indywidualnej dla medyków

Rusza nabór wniosków na środki ochrony indywidualnej dla medyków

Fot. Pixabay.com
23.03.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
23.03.2021

Celem konkursu jest poprawa warunków pracy personelu i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. O grant mogą ubiegać szpitale oraz zespoły ratownictwa medycznego. Przyznane środki będzie można przeznaczyć go m.in. na zakup: sprzętu medycznego, materiałów do dezynfekcji oraz wyposażenia.

Nabór wniosków na granty realizowany jest w ramach projektu  –  Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Kto i na co można przeznaczyć wsparcie?

O granty mogą wnioskować podmioty lecznicze, zespoły ratownictwa medycznego oraz podmioty lecznicze, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorcy prywatni prowadzący leczenie psychiatryczne i terapię uzależnień w formie stacjonarnej, które mają zawartą umowę z NFZ.

Środki mogą być wykorzystane na zakup m.in.: sprzętu medycznego (np. defibrylatory), wyrobów medycznych jednorazowego użytku (np.: gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony), dezynfekcji (np. aparat do dekontaminacji pomieszczeń, dozowniki i środki do dezynfekcji, zamgławiacze) oraz wyposażenia obiektowego i budowlanego (np.: instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe, agregaty, nagrzewnice).

– Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy wynikających z kontaktu z pacjentem zakażonym wirusem SARS-CoV-2, czyli zwiększenie bezpieczeństwa osób zatrudnionych w szpitalach, w tym psychiatrycznych, a także w jednostkach systemu ratownictwa medycznego. W ramach grantu zakupić można w szczególności sprzęt medyczny, dezynfekujący i inne wyposażenie kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID-19 – wyjaśnia członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego należy złożyć wniosek o grant. Wnioski można składać do 31 października, projekt jest realizowany do 31 grudnia 2021 r.

Regulamin powierzenia grantów

Załącznik do regulaminu powierzenia grantów

Wniosek_regulamin powierzenia grantów (Word)

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: adres e-mail:  dz.projekty@pomorskie.eu, numery telefonów:  58 326 89 63, 58 326 89 74, 58 326 89 91.
Uwaga! Wnioski, które wpłyną w terminie do 20. każdego miesiąca zostaną ocenianie przez komisję do 27. każdego dnia miesiąca.

Ile można dostać?

Podmioty medyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie od 1,2 tys. zł (minimalna wartość grantu) (podmioty lecznicze udzielające świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień), poprzez 40 tys. zł (minimalna wartość grantu) (zespoły ratownictwa medycznego) aż do 1,5 mln zł (maksymalna wartość grantu) (podmioty lecznicze). Podmioty ubiegające się o granty będą zobowiązane do wniesienia wkładu własnego. Wartość dofinansowania to 22 467 753 zł, a wartość całkowita projektu wynosi 24 964 170 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.