Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/48e9650d-7d15-47d0-ab7e-38615ab4ca78.jpg Rozwój Pomorza to nasza wspólna sprawa. Rozpoczynamy prace nad Strategią 2030

Rozwój Pomorza to nasza wspólna sprawa. Rozpoczynamy prace nad Strategią 2030

Fot. ©Depositphotos/kasto

Jakie są atuty Pomorza i jak je wykorzystać? Jak najlepiej zainwestować posiadane środki? To tylko dwa z setek pytań na które ma odpowiedzieć Strategia 2030. Wielka debata nad przyszłością województwa pomorskiego właśnie się rozpoczyna. Wezmą w niej udział mieszkańcy, samorządowcy i eksperci z całego regionu.

 

O tym dlaczego Strategia 2030 jest tak ważna i jak będą wyglądały nad nią prace opowiada Radomir Matczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Czym jest Strategia 2030? Czy to dokument, który mówi, gdzie i dlaczego potrzebna jest konkretna inwestycja?

Strategia 2030 to dokument, który będzie organizować działania samorządu województwa i jego partnerów w nadchodzącej dekadzie. Punktem wyjścia przy jej tworzeniu jest analiza, jakimi atutami dysponuje region, a jakie słabości musimy jeszcze przezwyciężyć. Powstanie dzięki temu obszerny i otwarty katalog przedsięwzięć, zamierzeń, pomysłów. Ze względu na ograniczone zasoby, będziemy dokonywać wyborów opartych o potrzeby mieszkańców, a także o potencjał, jaki się kryje za najważniejszymi przedsięwzięciami. Chodzi o to, żeby dostępne środki jak najlepiej zainwestować, a nie po prostu wydać. Strategia 2030 będzie dokumentem sprawczym w odniesieniu do kierunków rozwoju i zasad działania bardziej niż do lokalizacji konkretnych inwestycji. Niemniej, już teraz mogę założyć, że na tle wielu strategii w naszym kraju, pomorska Strategia 2030 będzie dokumentem konkretnym, zawierającym faktyczne zobowiązania.

 

Najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed naszym regionem, które muszą zostać uwzględnione w planach rozwoju Pomorza to…?

Przede wszystkim kwestie klimatyczne oraz procesy demograficzne. Konsekwencje zmian klimatu, jak również starzenia się ludności, są w przeważającej mierze negatywne i należy się do nich dobrze przygotować. Inaczej należy oceniać dynamiczny rozwój technologii cyfrowych. To z jednej strony szansa np. na niższy koszt i wysoką efektywność usług publicznych, z drugiej zaś poważne wyzwanie dla systemu edukacji, rynku pracy czy też relacji międzyludzkich.

 

Wspomniał Pan o zmianach klimatu. Pomorze jest szczególnie narażone na ich skutki. Czy Strategia 2030 będzie zawierała jakieś zapisy związane z klimatem?

Zdecydowanie tak. Odpowiednie zapisy dotyczące adaptacji do zmian klimatu znalazły się w już w Strategii 2020. Ciągle nie możemy zapomnieć o tragicznej w skutkach nawałnicy, z 2017 r. Musimy być gotowi na kolejne tego typu zjawiska. Dlatego m.in. nie wyobrażam sobie, żeby Strategia nie dotykała np. sfery bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Żuławach, czy też mechanizmów minimalizujących skutki gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

 

Co z malejącym w nadchodzącej perspektywie finansowej strumieniem pieniędzy płynących z UE. W jaki sposób będziemy finansować rozwój?

Faktycznie, środki przeznaczone na unijną politykę spójności ulegną pewnemu zmniejszeniu, ale nie będzie to tak znaczne jak wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa Parlament Europejski, który wydaje się rozumieć potrzeby regionów dynamicznie się rozwijających, lecz wciąż charakteryzujących się brakami w infrastrukturze czy działaniach społecznych. A takie mimo wszystko właśnie jest Pomorze. W mojej ocenie problemem nie będzie mniejszy strumień środków z Unii, lecz raczej wzmożone tendencje centralizacyjne, które widoczne są w naszym kraju. Dotyczy to m.in. polityki rozwoju i coraz większego nacisku na realizację przez regiony założeń krajowych strategii, które jedynie w ograniczonym stopniu odpowiadają regionalnym potrzebom. W zakresie niepublicznych źródeł finansowania, istotna pozostaje kwestia zachęcenia partnerów prywatnych do udziału w realizacji przedsięwzięć, które wzmocnią potencjał gospodarczy regionu. Na pewno  kontynuować będziemy wspieranie przedsięwzięć rozwojowych poprzez instrumenty zwrotne, takie jak pożyczki czy poręczenia. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywać będzie Pomorski Fundusz Rozwoju.

 

Jak będą wyglądać prace nad Strategią? Czy mieszkańcy Pomorza będą w nich uczestniczyć?

Strategia rozwoju nie może być dokumentem pisanym „za biurkiem”. Decydując o wyborach strategicznych powinniśmy poznać opinię mieszkańców regionu. Na etapie tworzenia Strategii 2030 istotne będą prace zespołów roboczych złożonych z przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń przedsiębiorców czy klastrów. Skorzystamy również z pomocy kilkudziesięciu ekspertów. Za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych zapewnimy mieszkańcom regionu możliwość wzięcia udziału w przygotowywaniu Strategii. Gotowy już projekt będzie także przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, w trakcie których będzie można zgłaszać uwagi do tego dokumentu.

 

Jak można podsumować prace nad Strategią 2030?

Jeśli chcemy mieć jakieś hasło, motyw przewodni  to uważam ze najlepszym wyborem będzie „Partycypacja”. Rozumiem to, jako udział  mieszkańców Pomorza zarówno w opracowywaniu dokumentu, jak i w jego przyszłej realizacji

 

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Aleksander Olszak

 

Konferencja inaugurująca prace nad Strategią 2030 zostanie zorganizowana w Sali BHP Stoczni Gdańskiej 12 kwietnia 2019 r. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rezerwacja na stronie evenea.pl

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.