Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wracają do pracy. Pomorze dostało m.in. na to dodatkowo ponad pięć milionów złotych

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wracają do pracy. Pomorze dostało m.in. na to dodatkowo ponad pięć milionów złotych

Dziecko na wózku i uśmiechnięta kobieta

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymało 15 powiatowych urzędów pracy z Pomorskiego. Projekty, które dostaną wsparcie, rekomendował marszałek województwa pomorskiego. Dzięki temu Pomorze dostało ponad pięć milionów złotych na aktywizację zawodową.

 

Urzędy pracy, które chciały zdobyć dodatkowe fundusze, musiały przygotować programy dla bezrobotnych. Ich założeniem była szczegółowa analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy i odnalezienie głównych problemów. Liczył się też taki dobór działań, który zwiększałby szanse uczestników na zdobycie zatrudnienia po zakończeniu projektu.

 

Szkolenia i staże dopasowane do potrzeb

Dodatkowe pieniądze powiaty przeznaczą na aktywizację zawodową rodziców powracających na rynek pracy oraz pozostających bez zatrudnienia opiekunów osób niepełnosprawnych. Dofinansowane będzie również wsparcie bezrobotnych, którzy są dłużnikami alimentacyjnymi, oraz inne programy wynikające z bieżących potrzeb rynku pracy. Projekty przygotowane przez urzędy pracy opiniował marszałek województwa pomorskiego, a rekomendowane przez siebie wnioski, wraz z ich oceną, przekazał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Cieszymy się z dodatkowych pieniędzy z Funduszu Pracy na celowe programy przygotowane przez powiatowe urzędy pracy – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzięki tym środkom między innymi osoby, które po wielu latach opiekowania się dziećmi lub osobami zależnymi, będą mogły powrócić na rynek pracy. Otrzymają wsparcie w postaci szkolenia lub stażu, podniosą kwalifikacje albo zdobędą nowe umiejętności, odpowiednie do wymagań pracodawców – wyjaśnia Struk.

 

Na co i ile?

Wszystkie programy dotyczące wsparcia rodziców powracających na rynek pracy, bezrobotnych dłużników alimentacyjnych oraz programy specjalne otrzymały 100-procentowe dofinansowanie. Natomiast wnioski w programach dotyczących długotrwale bezrobotnych oraz osób w wieku 45+ będą dofinansowane na poziomie 60 i 70 proc. wnioskowanej kwoty. Jeszcze w tym roku powiaty będą mogły ponownie ubiegać się o pozostałe środki z rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.