Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/2d7e4180-edae-4eee-bf0f-8f6a33b298d3.jpg Rekordowo niska stopa bezrobocia. Jak wyglądał rynek pracy na Pomorzu w maju 2018

Rekordowo niska stopa bezrobocia. Jak wyglądał rynek pracy na Pomorzu w maju 2018

Robotnicy przy maszynie do gięcia drutu

Nadal spada stopa bezrobocia (5,1 proc.) w naszym regionie i jest najniższa od początku powstania województwa pomorskiego. Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z maja 2018 r., taki wynik plasuje Pomorskie na 4. miejscu w kraju. Przed nami są wielkopolskie – 3,4 proc., śląskie – 4,7 proc. i małopolskie – 4,9 proc.

 

Jak informuje MRPiPS, stopa bezrobocia systematycznie spada – w maju 2018 r. wyniosła 6,1 proc. Według danych GUS za kwiecień 2018 r. – zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc., a w ujęciu rocznym – o 1,2 proc.

 

Rekordowo niskie bezrobocie

We wszystkich województwach odnotowano spadek bezrobocia w przedziale 0,2-0,6 pkt. proc., a największy w warmińsko-mazurskim – o 0,6 pkt., gdzie bezrobocie jest najwyższe w kraju (10,5 proc.). W maju 2018 r. w całym kraju było zarejestrowanych 1,03 mln bezrobotnych – o 3,7 proc. (o 39 tys. osób) mniej niż w kwietniu. Do rekordu ponownie można zaliczyć liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa – 46,6 tys. osób. W stosunku do kwietnia 2018 r., odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 3 proc., tj. o 1,4 tys. osób. Rok temu w maju osób bez pracy było więcej o 8,7 tys., tj. 15,7 proc. W 19 pomorskich powiatach zmniejszyła się liczba bezrobotnych, największy spadek odnotowano w powiatach puckim – o 8,9 proc., tj. o 176 osób i człuchowskim – o 8 proc., tj. o 166 osób. Jedynie w powiecie malborskim przybyło 76 osób bezrobotnych – wzrost o 3,6 proc.

 

Spadek wolnych miejsc pracy

W maju 2018 r. pracodawcy zgłosili ponad 140,4 tys. ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 0,5 proc. (o 0,7 tys. ofert) mniej niż w kwietniu 2018 r. Najwięcej pracowników poszukiwano w województwach mazowieckim, śląskim, dolnośląskim i łódzkim, gdzie liczba ogłoszeń przekroczyła 10 tys. W 9 województwach zanotowano zmniejszenie liczby ofert pracy w stosunku do kwietnia. Największy spadek odnotowano w województwach pomorskim i podlaskim – o 19,7 proc., odpowiednio o 2,2 tys. i o 0,7 tys. W województwie pomorskim to pierwszy od początku 2018 r. spadek.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.