Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/e7193dec-cb3c-4cc9-9f59-6c57d34cbea6-scaled.jpg Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu – spotkanie w dn. 6 września 2017 r.

Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu – spotkanie w dn. 6 września 2017 r.

Głównym celem tego spotkania było przedstawienie dotychczasowych wyników prac oraz założeń procesu konsultacyjnego. Podczas spotkania przybliżono główne uwarunkowania prawne funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu, zakres i sposób dokumentacji prac oraz wstępną ocenę stanu zróżnicowania i zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Informacje te stanowią punkt wyjścia do kolejnego etapu prac, tj. analizy zasadności zasięgu przestrzennego Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz wprowadzonych w nim zakazów. W trakcie spotkania przedstawiciele gmin, na terenie których jest położony Przywidzki OChK zostali poproszeni o przekazanie swoich sugestii dotyczących weryfikacji przebiegu granic Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obowiązujących w nim zakazów a także o wskazanie obszarów cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym i rekreacyjnym wymagających ochrony.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.