Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/08/science-in-hd-EB78x6KzQjY-unsplash-scaled.jpg Przewodnik po pożyczkach. Masz innowacyjny pomysł, ale brakuje ci finansowania?

Przewodnik po pożyczkach. Masz innowacyjny pomysł, ale brakuje ci finansowania?

Fot. unsplash.com / Science in HD
20.08.2020
Justyna Lubojemska AC
Justyna Lubojemska
AC
AUTOR
Justyna Lubojemska AC
Justyna Lubojemska
AC
20.08.2020

W województwie pomorskim dostępne jest finansowanie dla innowacyjnych projektów i na prace badawczo-rozwojowe. Przedsiębiorcy którzy chcą rozpocząć działalność lub rozwinąć swoje pomysły, mogą skorzystać z preferencyjnych pożyczek na innowacje lub znaleźć inwestora, który wniesie do firmy kapitał i stanie się jej udziałowcem. Do wykorzystania jest ponad 120 mln zł.

Pożyczka na innowacje i wejście kapitałowe to oferta instrumentów zwrotnych dla przedsiębiorców, którzy działają w branżach strategicznych z punktu widzenia regionu pomorskiego. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego i pośrednicy finansowi.

 

Branże strategiczne w Pomorskiem

Branże strategiczne w województwie pomorskim to inaczej Inteligentne Specjalizacje Pomorza, które są priorytetami gospodarczymi regionu z punktu widzenia konkurencyjności. Są to cztery specjalizacje związane z nowymi technologiami, usługami i produktami o największym potencjale rozwojowym:

  • technologie offshore i portowo-logistyczne, których celem jest efektywna ekonomicznie i bezpieczna dla środowiska eksploracja i eksploatacja zasobów morza;
  • technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, które zapewniają efektywność i bezpieczeństwo różnorodnych aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej;
  • technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, które zapewnią spadek energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, które zredukują społeczne i ekonomiczne koszty chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Dla przedsiębiorstw działających w jednej z tych branż, obecnych na rynku nie dłużej niż siedem lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, lub są na wczesnym etapie gotowości technologicznej i mają perspektywę na duży sukces, stworzono dwa instrumenty wsparcia: wejście kapitałowe i pożyczkę na innowacje. Uzyskać je można u pośredników finansowych, którzy pozostają w stałym kontakcie z przedsiębiorcą i wspierają proces przygotowania inwestycji. Ponadto na bieżąco monitorują postęp prac, służąc wsparciem eksperckim.

 

Dla kogo wejście kapitałowe?

Wejście kapitałowe to instrument finansowy, dzięki któremu przedsiębiorstwo rozpoczynające i rozszerzające działalność badawczo-rozwojową w dziedzinach kluczowych dla regionu, może znaleźć potrzebne na rozwój środki w zamian za część udziałów w firmie.

– W momencie, gdy np. pracownik naukowy, grupa osób wywodzących się ze środowiska akademickiego lub po prostu przedsiębiorca ma pomysł na rozwinięcie działalności gospodarczej, czyli chce wyjść na rynek z produktem czy usługą na bazie własnych badań naukowych i potrzebuje środków finansowych oraz wsparcia eksperckiego na ten cel, może skorzystać z naszej pomocy – mówi Łukasz Gołąbek, wiceprezes zarządu firmy Netrix Ventures, która zarządza alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi w województwie pomorskim od 2019 roku. – Za naszym pośrednictwem spółka uzyska finansowanie od sprawdzonych, godnych zaufania inwestorów, którzy zapewnią własne środki na okres do 10 lat. Stając się naszą spółką portfelową, przedsiębiorstwa otrzyma dostęp do zasobów całej grupy kapitałowej Netrix – podkreśla Gołąbek.

Co ważne, wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na przedsięwzięcia realizowane w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

 

Korzystna pożyczka dla innowatorów

Pożyczka na innowacje funkcjonuje na pomorskim rynku od dwóch lat. Oprocentowanie jest niezwykle korzystne i wynosi już od 0,8 proc. w skali roku. Może stanowić samodzielne wsparcie lub służyć jako finansowanie kontynuacyjne, skierowane do przedsiębiorstw wspartych wcześniej np. w formie wejścia kapitałowego.

– Do skorzystania z pożyczki na innowacje przekonało nas niskie oprocentowanie – mówi Jerzy Gorgoń z firmy DUORS sp. z o.o. – W przedsięwzięciach innowacyjnych czy badawczych, gdzie istnieje duże ryzyko powstania kosztów nieprzewidzianych lub też zmian terminów osiągnięcia celów, niskie oprocentowanie środków zwrotnych jest bardzo ważne. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczyliśmy na przygotowanie specjalistycznej aplikacji na smartfony i urządzenia mobilne w pojazdach. Zadaniem aplikacji jest przekazywanie kierowcom informacji dotyczących konkretnych odcinków dróg, na których zainstalowane są systemy zarządzania ruchem. Dzięki aplikacji kierowcy unikną zatorów drogowych i w sposób przemyślany zaplanują swoją podróż. Z kolei zarządcy dróg otrzymają informacje o natężeniu ruchu, ewentualnych zdarzeniach oraz o pogodzie bezpośrednio z aplikacji – opowiada Gorgoń.

Pożyczki na innowacje są udzielane na 10 lat, a maksymalna kwota, o jaką można się starać, wynosi 5 mln zł.


Pożyczki na Pomorzu w skrócie:

 

Wejście kapitałowe

Dla kogo?     Firmy rozpoczynające i rozwijające działalność badawczo-rozwojową.

Na co?           Przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R), opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych, zakup wyników prac B+R i zakup praw do własności intelektualnej oraz ich wdrożenie, badania przemysłowe i prace rozwojowe, zabezpieczenia i ochrona własności intelektualnej, finansowanie infrastruktury B+R, w tym wyposażenie laboratoriów lub działów B+R.

Za ile?           Objęcie udziałów lub akcji (nie więcej niż 60 proc. praw udziałowych).

Pozostałe warunki:     Okres realizacji inwestycji do 10 lat, wartość jednego wejścia do 5 mln zł.

Kontakt:       Netrix Ventures sp. z o.o., Gdańsk, ul. K. Leczkowa 1, tel. 58 732 79 70.

 

Pożyczka na innowacje

Dla kogo?     Firmy rozpoczynające i rozwijające działalność badawczo-rozwojową.

Na co?           Przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R), opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych, zakup wyników prac B+R i zakup praw do własności intelektualnej oraz ich wdrożenie, badania przemysłowe i prace rozwojowe, zabezpieczenia i ochrona własności intelektualnej, finansowanie infrastruktury B+R, w tym wyposażenie laboratoriów lub działów B+R.

Za ile?            Oprocentowanie od 0,8 proc. w skali roku

Pozostałe warunki:     Okres kredytowania do 10 lat, wartość pożyczki do 5 mln zł.

Kontakt:        Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 9/6, tel. 58 717 29 57.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.