Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Prawie 400 tys. zł na przeciwdziałanie narkomanii i rozwiązywanie problemów alkoholowych dostaną cztery ośrodki na Pomorzu

Prawie 400 tys. zł na przeciwdziałanie narkomanii i rozwiązywanie problemów alkoholowych dostaną cztery ośrodki na Pomorzu

Umowy podpisują Leszek Trojanowski, Paweł Orłowski, Jacek Sękiewicz

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na programy terapeutyczne, warsztaty dla uzależnionych i ich rodzin, doposażenie sal oraz szkolenia personelu. Dofinansowanie z samorządu województwa pomorskiego trafi do Gdańska, Słupska i Starogardu Gdańskiego.

 

Umowy na kwoty 370 tys. zł podpisano w środę, 9 maja 2018 r. Środki wynikają z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2017-2020.
 

Będą leczyć narkomanów

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zajmują się leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP (nowych substancji psychoaktywnych). Chodzi też o ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania tych substancji. Przyznane środki w wysokości 40 tys. zł będą przeznaczone m. in. na: program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów oraz osób współuzależnionych, a także doposażenie sal terapeutycznych.

 

Wsparcie dla uzależnionych od alkoholu

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, Wojewódzki Szpital Psychiatrycznym im. Bilikiewicza w Gdańsku oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku otrzymają łącznie 330 tys. zł. Pieniądze będą przeznaczone na tworzenie warunków motywujących do powstrzymywania się od picia alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, zapobieganie i usuwanie negatywnych następstw nadużywania alkoholu. Placówki wykorzystają  środki na  programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzin. Kupią też materiały pomocnicze oraz doposażą pomieszczenia.

 

Samorząd województwa pomorskiego w latach 2008-2018 przekazał kwotę prawie 5,5 mln zł. Środki te są przeznaczone na przeciwdziałanie, leczenie i rozwiazywanie problemów alkoholowych oraz wynikających z nadużywania narkotyków. Ponadto, ośrodki zaadaptowały i doposażyły pomieszczenia przeznaczone na terapie. W województwie pomorskim są cztery takie ośrodki (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku oraz Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim). W ubiegłym roku z programów terapeutycznych, prowadzonych w tych placówkach, skorzystały 1 534 osoby, natomiast z oferty podnoszenia kwalifikacji zawodowych – 327 pracowników ośrodków.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.