Invest in Pomerania powstała, żeby zwiększyć skuteczność pozyskiwania inwestycji zagranicznych dla województwa pomorskiego. Inicjatywę utworzyły władze samorządowe naszego regionu, największe miasta i gminy oraz kluczowe instytucje otoczenia biznesu, które powierzyły koordynację jej prac Agencji Rozwoju Pomorza. Strategię działania oparto na badaniu potencjału inwestycyjnego, które przeprowadziło PwC oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Dekada sukcesów

W ciągu ostatnich 10 lat zespół Invest in Pomerania pozyskała dla województwa pomorskiego ponad 170 projektów inwestycyjnych oraz 22,5 tys. nowych miejsc pracy. Znacząco zwiększył też skalę działań w zakresie promocji gospodarczej, co przekłada się na nowe zapytania inwestycyjne. Tylko w zeszłym roku obsłużono ich przeszło 180, z czego 30 zakończyło się decyzjami o zlokalizowaniu projektów na Pomorzu.

Zespół Invest in Pomerania. Mat. prasowy Invest in Pomerania

– Invest in Pomerania to dla Agencji Rozwoju Pomorza jeden z kluczowych projektów, którego celem było zbudowanie na nowo sytemu pozyskiwania inwestycji zagranicznych. Aby utrzymać naszą dotychczasową efektywność, musimy przystosować naszą strategię do bardzo dynamicznych procesów, które aktualnie modelują gospodarczą rzeczywistość – mówi Piotr Ciechowicz, wiceprezes ARP.

Zmiany klimatyczne, inflacja, wojna w Ukrainie, konflikty handlowe to kluczowe czynniki, które aktualnie kształtują politykę inwestycyjną korporacji. Dlatego ARP wprowadzi nową strategię dostosowaną do potrzeb obsługi inwestorów zagranicznych.

Strategia na trudne czasy

We współpracy z Bankiem Światowym powstał kompleksowy raport, który z jednej strony pokazał wpływ Invest in Pomerania na gospodarkę regionu w ostatniej dekadzie, a z drugiej wyznaczył obszary działań na kolejne lata. Jednocześnie przedstawiono w nim szereg nowych zaleceń w zakresie funkcjonowania inicjatywy.

W raporcie wykazano, że sektory, na których koncentrowała się działalność Invest in Pomerania, rozwijały się szybciej niż pozostałe sektory gospodarki. Szczególnie dynamicznie rosły te zajmujące się nowoczesnymi usługami dla biznesu oraz branżą IT. Ponadto, autorzy badania podkreślili, że w porównaniu z innymi regionalnymi agencjami promocji inwestycji w Europie, Invest in Pomerania charakteryzuje się wyższą od średniej skutecznością w pozyskiwaniu nowych projektów.

– Raport Banku Światowego jest dla nas ważnym drogowskazem na przyszłość. Potwierdził , jak kluczową decyzją z perspektywy regionu było przeznaczenie środków na promocję gospodarczą, jednocześnie wskazując nam sektory, które należy rozwijać. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdyż spodziewamy się dalszego pogorszenia stanu globalnej gospodarki. Dlatego potrzebujemy dobrej strategii i odpowiednich narzędzi do działania – zaznacza marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.