Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/07/money2.png Stock photo - pieniądze

Pożyczki dla pomorskich firm. Oferta Pomorskiego Funduszu Rozwoju i partnerów

Fot. pixabay.com
01.07.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
01.07.2022

Na dalszy rozwój firmy lub inwestycje obrotowe. Chodzi o mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomorski Fundusz Rozwoju wraz z instytucjami partnerskimi oferuje pożyczki dla pomorskich przedsiębiorców. W puli jest 56 mln zł.

Umowa pomiędzy Pomorskim Funduszem Rozwoju a pośrednikami bezpośrednio udzielającymi pożyczek została podpisana 1 lipca 2022 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców

O tym, że prowadzenie działalności gospodarczej bez finansowego zabezpieczenia jest niemożliwe, nie trzeba nikogo przekonywać. Co jednak zrobić, jeśli potrzebne jest finansowe wsparcie? Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. uruchomił kolejną edycję mechanizmu finansowego Pożyczki Ogólnorozwojowej. Było to możliwe dzięki wsparciu samorządu województwa pomorskiego, który przeznaczył na ten cel 56 mln zł. Jest to kontynuacja dotychczasowej polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd województwa z wykorzystaniem środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej.

O pożyczce

O udzielenie wsparcia wnioskować może każdy pomorski przedsiębiorca u pośredników finansowych współpracujących z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o . Jednym z nich jest Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pożyczkę można otrzymać na finansowanie działalności o charakterze inwestycyjnym i obrotowym. Maksymalna kwota wsparcia to 1,5 mln zł. W ramach oferty tego pośrednika, okres spłaty jest uzależniony od wartości pożyczki oraz jej przeznaczenia i wynosi do 36 lub do 60 miesięcy. Jest też możliwa nawet półroczna karencja spłaty. Co istotne przy pożyczce nie jest wymagany wkład własny. Nie są pobierane żadne opłaty za obsługę finansowania. Szczegółowe informacje o Pożyczce Ogólnorozwojowej na stronie PFP.

PFR i PFP

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. powstał w 2015 roku z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego. Jego zadaniem jest wspieranie mikro, małych i średnich firm oraz samorządów miejskich poprzez udzielanie finansowania na prostych zasadach i preferencyjnych warunkach. Fundusz dostarcza narzędzia przedsiębiorstwom i miastom, aby wspólnie z nimi wzmocnić rozwój gospodarczy naszego regionu. Z kolei Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany do życia w 2004 roku z inicjatywy marszałka województwa pomorskiego. Jest spółką z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Priorytetem jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsięwzięć mających na celu rozwój województwa pomorskiego poprzez ułatwianie dostępu do finansowania dłużnego. To m.in. pożyczki na cele związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wspieranie wszelkich przedsięwzięć i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości. Oferowane pożyczki finansowane są ze środków samorządowych, budżetu państwa oraz Unii Europejskiej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.