Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pociągiem i komunikacją miejską. Już od dziś po Gdańsku możemy jeździć ze wspólnym biletem

Pociągiem i komunikacją miejską. Już od dziś po Gdańsku możemy jeździć ze wspólnym biletem

Stacja PKM Gdańsk Brętowo. Można się tu wygodnie przesiąść z pociagu do tramwaju. Dzięki wspólnemu biletowi od 25 marca 2020 r. będzie to jeszcze łatwiejsze.

Wcześniej niż zapowiadano, bo od 25 marca 2020 r. w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Polregio będą honorowane bilety okresowe gdańskiego Zarządu Transportu Miejskiego. To efekt porozumienia samorządu województwa i miasta Gdańska.

 

Dzięki temu zwiększy się dostępność komunikacji dla mieszkańców Gdańska.

 

Bilet na trudny czas

– W obecnej, trudnej sytuacji wiele połączeń zawieszono lub ograniczono. Mimo to wciąż staramy się utrzymać funkcjonowanie komunikacji. Wzajemne honorowanie biletów, które miało być ułatwieniem dla mieszkańców, teraz po prostu staje się koniecznością – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Dlatego też, dzięki współpracy samorządu województwa i władz Gdańska udało się przyśpieszyć wprowadzenie na terenie miasta wspólnego biletu na kolej oraz komunikację miejską. Pierwotnie bilet miał obowiązywać od 1 kwietnia.  – Dziękuję za deklarację marszałka Struka i prawdziwą współpracę międzysamorządową – dodaje Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

 

Jeden bilet

Bilet będzie funkcjonował już od środy, 25 marca 2020 r. – Dzięki szybszemu wprowadzeniu wspólnego biletu łatwiej będzie dotrzeć mieszkańcom do pracy w warunkach kolejnych ograniczeń narzuconych przez rząd – tłumaczy Piotr Borawski, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska. Rozwiązanie wprowadzone jest do końca bieżącego roku. Jeśli oferta będzie się cieszyć zainteresowaniem mieszkańców, jest możliwość wydłużenia tego terminu.

 

Jak to będzie wyglądać?

Posiadając imienny bilet okresowy wydany przez ZTM w Gdańsku oraz aktywną Gdańską Kartę Mieszkańca będzie można, w granicach administracyjnych miasta, bez ograniczeń jeździć pociągami (SKM i Polregio), tramwajami oraz autobusami. W pociągach bilety będą ważne do stacji: Gdańsk Osowa, Gdańsk Żabianka oraz Gdańsk Lipce. Przy kontroli biletów będzie trzeba okazać oba dokumenty. Ważne jest, aby karta mieszkańca byłą podpisana imieniem i nazwiskiem posiadacza.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.