Gospodarka
Podpisanie umowy PAR Bakuła Invest in Pomerania

Pierwsza umowa na dofinansowanie rozwoju terenów inwestycyjnych podpisana

Fot. mat. ARP
07.09.2020
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
07.09.2020

Dzięki wsparciu z konkursu inicjatywy Invest in Pomerania gdańska firma PAR Bakuła rozbuduje infrastrukturę produkcyjną oraz transportową w swojej siedzibie. Dofinansowanie wyniesie 800 tys. zł, czyli prawie 21 proc. wartości całej inwestycji.

W puli środków konkursu grantowego jest ponad 10 mln zł.

 

Inwestycja na Kokoszkach

Pierwsza umowa zawarta w ramach konkursu grantowego „Invest in Pomerania 2020” dotyczy rozbudowy infrastruktury produkcyjnej oraz towarzyszącej, sieci i przyłączy oraz dróg, chodników i zieleni w siedzibie firmy PAR Bakuła w Gdańsku Kokoszkach. – Dofinansowanie pozwoli nam na zrealizowanie ważnego dla działalności budynku pracowni druku – informuje Danuta Bakuła, wspólnik w firmie. – Dzięki temu poprawią się warunki pracy oraz bezpieczeństwo pracowników – dodaje.

 

Konkurs grantowy

Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego mogą być przeznaczone na przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych zarówno na własne potrzeby, jak i na ich komercjalizację dla innych podmiotów. Ubiegać się o nie mogą małe i średnie przedsiębiorstwa. – Każda forma wsparcia lokalnych przedsiębiorstw wpływa na zwiększenie ich konkurencyjności na rynkach – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Zarząd Województwa, jako jeden ze swoich priorytetów uznał wspieranie pomorskich małych i średnich przedsiębiorstw, które są jednym z fundamentów rozwoju, zwłaszcza w dobie koronawirusa. – Wsparcie dla firm, to wsparcie gospodarki regionu, stabilizowanie rynku pracy i utrzymanie dochodów w województwie – dodaje marszałek. Złożonych zostało już 14 wniosków na prawie 12 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.