W puli środków konkursu grantowego jest ponad 10 mln zł.

 

Inwestycja na Kokoszkach

Pierwsza umowa zawarta w ramach konkursu grantowego „Invest in Pomerania 2020” dotyczy rozbudowy infrastruktury produkcyjnej oraz towarzyszącej, sieci i przyłączy oraz dróg, chodników i zieleni w siedzibie firmy PAR Bakuła w Gdańsku Kokoszkach. – Dofinansowanie pozwoli nam na zrealizowanie ważnego dla działalności budynku pracowni druku – informuje Danuta Bakuła, wspólnik w firmie. – Dzięki temu poprawią się warunki pracy oraz bezpieczeństwo pracowników – dodaje.

 

Konkurs grantowy

Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego mogą być przeznaczone na przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych zarówno na własne potrzeby, jak i na ich komercjalizację dla innych podmiotów. Ubiegać się o nie mogą małe i średnie przedsiębiorstwa. – Każda forma wsparcia lokalnych przedsiębiorstw wpływa na zwiększenie ich konkurencyjności na rynkach – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Zarząd Województwa, jako jeden ze swoich priorytetów uznał wspieranie pomorskich małych i średnich przedsiębiorstw, które są jednym z fundamentów rozwoju, zwłaszcza w dobie koronawirusa. – Wsparcie dla firm, to wsparcie gospodarki regionu, stabilizowanie rynku pracy i utrzymanie dochodów w województwie – dodaje marszałek. Złożonych zostało już 14 wniosków na prawie 12 mln zł.