Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/08/Obraz-016-scaled.jpg Parki Krajobrazowe Kaszubski i Wdzydzki z planami ochrony. Co to oznacza?

Parki Krajobrazowe Kaszubski i Wdzydzki z planami ochrony. Co to oznacza?

Fot. Aleksander Olszak
02.08.2023
Katarzyna Piotrowska-Turnowiecka
Katarzyna
Piotrowska-Turnowiecka
AUTOR
Katarzyna Piotrowska-Turnowiecka
Katarzyna
Piotrowska-Turnowiecka
02.08.2023

Sejmiki Województwa Pomorskiego jednogłośnie przyjął uchwały w sprawie ustanowienia Planów ochrony dla obu parków. Plan sporządza się żeby określić kierunki i zasady ochrony środowiska przyrodniczego, zasobów kulturowych, walorów krajobrazowych. Brak tej uchwały może np. umożliwić nadmierną i niekontrolowaną wycinkę lasów.

Plan ochrony został przyjęty podczas LVI sejmiku, głosowało 31 radnych województwa.

Żeby chronić krajobraz

Plany ochrony pozwolą chronić zasoby, składniki przyrody oraz wartości krajobrazowe, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych. Są one sporządzane są na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Określają też sposób wyznaczania stref ze względu na cenne walory przyrodnicze, wskazanych w audycie krajobrazowym, w których wskazane są ograniczania zabudowy.

– Plan ochrony nie narzuca na sztywno zakazów ale pozwala chronić przyrodę i wyjątkowe miejsca w Parkach Krajobrazowych. I dlatego wszelkie dokumenty planistyczne muszą zawierać zalecenia i rekomendację określone w planach ochrony – tłumaczy Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMWP.

Na terenie naszego województwa mamy siedem parków krajobrazowych. Dla trzech radni województwa przyjęli plany ochrony.  Projekty planów ochrony przygotowywane były w latach 2019-2022. Prace objęły badania terenowe, analityczne oraz konsultacje społeczne. Ostateczna wersja projektu planu została uzgodniona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, zaopiniowana pozytywnie przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Radę Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.