Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Nowe pociągi
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/059864db-ee99-44b1-892a-3b7098afb8ab.jpg Opóźni się budowa Obwodnicy Metropolitarnej Trójmiasta. WSA ponownie zajmie się skargą na decyzję środowiskową

Opóźni się budowa Obwodnicy Metropolitarnej Trójmiasta. WSA ponownie zajmie się skargą na decyzję środowiskową

Obwodnica Trójmiasta w nocy

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wcześniejszy wyrok warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nie zgadzał się z decyzją środowiskową dla OMT. Oznacza to, że budowa drogi ekspresowej przez Kaszuby jest wstrzymana.

 

Z tej decyzji nie ucieszą się przede wszystkim kierowcy pokonujący trasę przez Żukowo oraz obwodnicę trójmiejską.

 

Wystarczyły cztery osoby i jedna instytucja

W grudnia 2014 roku gdański oddział Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję środowiskową, na mocy której możliwe było wytyczenie nowej trasy przez Pomorze. W 2015 r. cztery osoby oraz jedna instytucja zaskarżyły tę decyzję. Instytucją rozpatrującą zażalenie była Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która decyzję RDOŚ w Gdańsku podtrzymała. Jednak i ten wyrok został podważony przez wnioskodawców, którzy ze swoim odwołaniem zgłosili się do WSA w Warszawie. Wyrok WSA nakazał GDOŚ ponowne rozpatrzenie sprawy, przyznając rację skarżącym.

W roku 2016 GDOŚ nie zgodził się z wyrokiem WSA i wystąpił do NSA o kasację wyroku. Z kolei 10 października 2017 r. to NSA uchylił wydany wcześniej wyrok WSA, ale jednocześnie nakazał jego ponowne rozpatrzenie (przez ten sam sąd). W związku z tym, że sprawa będzie podejmowana na nowo, można spodziewać się kolejnych opóźnień w przeprowadzeniu przetargu oraz budowie drogi (zobacz: komunikat NSA).

 

Czym jest Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta?

Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta jest planowaną drogą ekspresową łączącą Południową Obwodnicę Gdańska z Trasą Kaszubską w Chwaszczynie. Ma mieć 30 km długości, a jej zadaniem ma być przede wszystkim odciążenie obwodnicy trójmiejskiej oraz usprawnienie transportu we wschodniej części Kaszub (okolice Żukowa). W związku z wytoczonym procesem gdański oddział GDAKiA zawiesił przetarg, w którym miał być wyłoniony wykonawca inwestycji. Najbardziej prawdopodobny termin realizacji drogi i udostępnienia jej dla ruchu to druga połowa 2022 roku. A opóźnienia w budowie OMT oznaczają też poślizg w modernizacji obwodnicy trójmiejskiej, która miałaby zyskać lepszą przepustowość.

Zobacz: mapy interaktywne OMT

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.