Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Odkrywaj historie i zdobywaj nagrody. Konkursy Grodziska w Sopocie dla dzieci i młodzieży

Odkrywaj historie i zdobywaj nagrody. Konkursy Grodziska w Sopocie dla dzieci i młodzieży

Mat. prasowy MAG

Grodzisko w Sopocie ogłasza trzy konkursy dla dzieci i młodzieży. Zadanie polega na tym, aby odkryć skarby przeszłości znajdujące się w najbliższej okolicy, a następnie przedstawić poznane historie w formie rysunkowej, komiksowej albo literackiej. Prace można przesyłać do 17 maja 2020 r.

 

Celem konkursów jest stworzenie prac w oparciu o lokalne opowieści m.in. bajki, legendy, wspomnienia i anegdoty. Dotyczyć one powinny historycznych i archeologicznych elementów krajobrazu kulturowego, takich jak zamki, grodziska, cmentarzyska, miejsca ukrycia skarbów itp.

Aby dobrze wykonać zadanie konkursowe, trzeba zapoznać się z przeszłością najbliższej okolicy, np. rozmawiając z przedstawicielami starszego pokolenia – dziadkami lub sąsiadami, najlepiej przez telefon lub drogą mailową. Warto też poszukać informacji w internecie lub poszperać w książkach, ewentualnie przejrzeć rodzinny album ze starymi zdjęciami. Następnie należy przedstawić poznane historie w formie rysunkowej, komiksowej albo literackiej.

 

Skarby przeszłości

Konkursy są podzielone według kategorii wiekowych. Dla kilkulatków przeznaczono zabawę plastyczną, starsze dzieci tworzą komiksy, a nastolatki – zarówno prace plastyczne, jak i literackie. Technika prac plastycznych jest dowolna.

 

Tematy konkursów do wyboru:

  • konkurs plastyczny „Skarby mojej okolicy”
    dla dzieci z klas 0-3,
  • konkurs plastyczny na krótka formę komiksową „Przekazy o miejscach historycznych z mojej okolicy” dla dzieci i młodzież z klas 4-8,
  • konkurs na krótką formę literacką lub plastyczną „Skarby pamięci” dla młodzież w wieku 13-18 lat
    (w tej kategorii można zgłaszać także komiksy).

 

Zadania można wykonywać indywidualnie lub
we współpracy z rówieśnikami, przy czym zespoły biorące udział w konkursach nie mogą przekraczać
4 osób. W przypadku grupy osób zalecany jest kontakt drogą elektroniczną, najlepiej za pośrednictwem telefonu lub komunikatorów internetowych.

Prace konkursowe należy przesłać do 17 maja
2020 r. w formie elektronicznej na adresy mailowe: grodziskosopot@archeologia.pl oraz k.czonstke@archeologia.pl.

Plakat konkursu Odkrywaj historię

 

 

Nagrodami dla zwycięzców będzie bezpłatny udział w dowolnie wybranych zajęciach organizowanych przez Grodzisko w Sopocie. Poza tym najciekawsze prace plastyczne zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie, natomiast utwory literackie będą publikowane w mediach społecznościowych

 

Wydarzenie na Facebooku

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.