Gmina położona jest między ramionami dwóch rzek Wisły i Nogatu, w powiecie nowodworskim, na terenie województwa pomorskiego. Nowy Dwór Gdański z racji swojego położenia w centrum Żuław Wiślanych zwany jest stolicą Żuław.

Na obszarze gminy dobrze rozwinęła się gospodarka wodna w związku z występowaniem wielu rzek, kanałów oraz rowów melioracyjnych. Do największych ciągów wodnych zaliczyć można: Nogat, Tuge, Linawę, Szkarpawę oraz Kanał Panieński. Łączna długość kanałów na terenie Żuław wynosi 3 500 km. Stwarza to bardzo dobre warunki do uprawiania wędkarstwa, turystyki wodnej oraz różnego rodzaju sportów wodnych. Bardzo popularne na terenie Żuław jest też wędkarstwo. Teren Żuław, w tym gminy Nowy Dwór Gdański cechuje charakterystyczny element krajobrazu, którym jest otwarta, rozległa przestrzeń pozwalająca zaobserwować rzadkie zjawisko ciągłości linii horyzontu na styku nieba i ziemi.

Gmina charakteryzuje się dużą ilością rzek, kanałów oraz rowów melioracyjnych. Do największych szlaków wodnych zaliczyć można rzeki: Nogat, Tugę, Linawę, Szkarpawę oraz Kanał Panieński. Bogactwo akwenów stwarza bardzo dobre warunki do uprawiania wędkarstwa oraz turystyki wodnej oraz różnego rodzaju sportów wodnych. Bardzo popularne na terenie Żuław jest wędkarstwo, można tu natrafić na okonie, płocie, karasie, leszcze, oraz szczupaki. Te tereny to także miejsce życia wielu gatunków zwierząt, m.in. bażantów, lisów, saren, dzików, borsuków, a nawet łosi europejskich.

Cechą rozpoznawczą Nowego Dworu Gdańskiego i okolic jest nizinny krajobraz oraz brak naturalnych wzniesień. Żuławy w wielu miejscach leżą poniżej poziomu morza na terenach depresji, która stanowi około 30 procent powierzchni regionu. Przykładem takich miejsc w nowodworskiej gminie są sołectwa Marzęcino i Kępiny Małe. W pobliżu Nowego Dworu Gd. (odległość około 20 km) znajduje się wieś Raczki Elbląskie z najniżej położonym punktem w Polsce (1,8 metra poniżej poziomu morza).

W historii Żuław ogromne znaczenie miały działania związane z osuszaniem tych ziem. Przykładem może być akcja odbudowy zalanych terenów obecnej gminy Nowy Dwór Gdański prowadzona w latach 1945-1948. Powojenni osadnicy żuławscy przez kilka lat osuszali i oczyszczali zalane ziemie. W 1945 r. po tym jak wycofujące się wojska niemieckie wysadziły wały Wisły, Nogatu i Tugi Żuławy znalazły się pod wodą, a infrastruktura została kompletnie zniszczona.

Lokalizacja miasta w centrum Żuław sprawia, że z Nowego Dworu Gdańskiego jest wszędzie blisko. Z Gdańskiem, który jest stolicą województwa, dzieli Nowy Dwór Gdański odległość 40 km, z Elblągiem 24 km. Do obu tych miast można dojechać drogą krajową E-7, która jest częścią trasy międzynarodowej E-77. Trasą 514 łatwo dotrzeć do Malborka, położonego 22 km od Nowego Dworu Gd. Drogą 502 można dojechać na Mierzeję Wiślaną. Odległość z miasta do Stegny wynosi 16 km. Na wschód od Stegny droga prowadzi do Piasków, przy granicy z Federacją Rosyjską, a na zachód do promu na Wiśle w miejscowości Mikoszewo.

Walorem turystycznym gminy nowodworskiej jest szlak rowerowy R-64, który dla miłośników czynnego wypoczynku może stanowić wspaniałą atrakcję. Trasa ta nazywana inaczej szlakiem nadzalewowym na terenie gminy Nowy Dwór Gdański prowadzi brzegiem Zalewu Wiślanego przez Osłonkę, Marzęcino, i Kępiny Małe. Przez gminę Nowy Dwór Gdański przebiega również mała część pieszego szlaku zwanego szlakiem kopernikowskim. Jest to trasa licząca 390 km i biegnie z Olsztyna do Grudziądza. Szlak ten terenie gminy nowodworskiej rozciąga się wzdłuż Kępek do Lubatowa i liczy 19 km.

Teren Żuław w tym gminy Nowy Dwór Gdański posiada charakterystyczny element krajobrazu, którym jest otwarta rozległa przestrzeń pozwalająca zaobserwować rzadkie zjawisko ciągłości linii horyzontu na styku nieba i ziemi. Natkniemy się tu na ciekawą architekturę, spuściznę po dawnych mieszkańcach Żuław, m.in. na: zagrody żuławskie, charakterystyczne domy podcieniowe, wiatraki, cmentarze menonickie oraz budowle hydrotechniczne np. śluzy, mosty zwodzone, stacje pomp. Elementy architektury wodnej przypominają o osadnictwie holenderskim na tych terenach. W ciągu wieków Żuławy stały się domem dla wielu narodowości, Polaków, Niemców, Szwajcarów, Holendrów, Ukraińców. O bogatej historii gminy świadczą zbiory Muzeum Żuławskiego, które od 1994 r. istnieje w Nowym Dworze Gdańskim.

Wieża ciśnień

Wieża ciśnień, jedna z najstarszych konstrukcji żelbetonowych w Europie 1908-1909

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • wieża ciśnień, jedna z najstarszych konstrukcji żelbetonowych w Europie 1908-1909,
  • most zwodzony z 1936 r.,
  • zespoły starego budownictwa przy ulicy Kopernika, Wejhera, Sikorskiego, Placu Wolności, są to budynki z XVIII i XIX w.,
  • żuławskie domy podcieniowe, gotyckie kościoły oraz cmentarze menonickie znajdujące się w wielu wsiach naszej gminy,
  • budynek byłej mleczarni, dziś Muzeum Żuławskie,
  • fabryka wódki rodziny Stobbe.

Podstawowe dane

Powiat: nowodworski
Gmina: Nowy Dwór Gdański
Nowy Dwór Gdański - herb
Nazwa: Urząd Miasta i Gminy
Ulica: Wejhera 3
Miejscowość: 82-100 Nowy Dwór Gdański
Telefon: 55 247 24 01
Faks: 55 247 24 05
Strona WWW http://miastonowydwor.pl
Strona BIP http://bip.miastonowydwor.pl
Adres e-mail urzad@miastonowydwor.pl
Burmistrz: Jacek Michalski
Powierzchnia: 213 km2
Ludność: 18 000

Wykaz miejscowości w gminie:
Miasto Nowy Dwór Gdański oraz wsie: Gozdawa, Gozdawa ZR, Jazowo, Jazowo I, Kępiny Małe, Wężowiec, Kępki, Kmiecin, Różewo, Rakowe Pole, Lubieszewo, Marynowy, Marynowy ZR, Marzęcino, Osłonka, Myszewko, Myszkowo, Orliniec, Orłowo, Orłowo ZR, Orłówko ZR, Powale, Rakowiska, Rakowo, Jazowo II, Rychnowy, Ryki, Solnica, Starocin, Piotrowo, Stawiec, Lubiszynek I, Lubiszynek II, Stobno, Nowinki, Tuja, Tuja ZR, Wierciny, Żelichowo, Cyganka, Cyganek.

Mapa dojazdu